Matematik

Lisans Programı - Fen-Edebiyat Fakültesi

Program Öğrenme Çıktıları ile Dersler Arasındaki İlişkiler

Ders PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15 PÖÇ16 PÖÇ17 PÖÇ18 PÖÇ19 PÖÇ20
FM105 Fizik I (Zorunlu) 1 2 1 1 2 2 3 2 1 4 2 5 2 2 3 3 3
MT123 Analitik Geometri 1 (Zorunlu) 5 3 4 4 3 3 3 2 2 5 3 4 4 3 4 5
MT131 Analiz 1 (Zorunlu) 5 3 2 5 3 4 5 3 4 1 2 2 4 4 3 3 3 3 4
MT155 Soyut Matematik 1 (Zorunlu) 5 4 3 2 1 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UAI101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Zorunlu) 3 3
UIN101 İngilizce I (Zorunlu) 2 2 1 2 2
UTD101 Türk Dili I (Zorunlu) 1 1 1 1
FM106 Fizik II (Zorunlu) 1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3
MT122 Analitik Geometri (Zorunlu) 5 2 3 4 4 3 4 3 2 2 2 5 3 4 4 5
MT132 Analiz 2 (Zorunlu) 5 3 2 5 3 4 5 3 1 4 2 4 4 3 3 3 3 4
MT156 Soyut Matematik 2 (Zorunlu) 5 4 2 2 1 2 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UAI102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Zorunlu) 3 3
UIN102 İngilizce II (Zorunlu) 3 2 2
UTD102 Türk Dili II (Zorunlu) 1 1 1 1 1 1
MTS223 Dönüşüm Yarıgrupları (Seçmeli) 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 5
MTS225 İntegral Hesap (Seçmeli) 5 3 4 5 4 2 5 4 2 5 4 3 4 4
MT211 Cebir 1 (Zorunlu) 5 5 5 5 4 3 4 4 5 4 3 3 3 4 3 3 5
MT235 Diferansiyel Denklemler (Zorunlu) 4 4 3 4 3 2 3 3 1 4 2 1 3 1 3 2 2 1 2
MT241 Analiz 3 (Zorunlu) 5 3 4 5 4 2 5 4 2 5 4 3 4 4
MT261 Olasılık (Zorunlu) 4 5 5 5 4 4 3 5 4 3 4 5 4
MTS282 Matematik Eğitim Yöntemleri (Seçmeli) 5 4 4 4 5 4 5 5 5 3 5 4 3 5 4 5
MTS284 Matematik Tarihi (Seçmeli) 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5
ENF204 Bilgisayar Programlama (Zorunlu) 4 3 4 5
MT212 Cebir 2 (Zorunlu) 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5
MT236 Vektör Analiz (Zorunlu) 5 5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5
MT242 Analiz 4 (Zorunlu) 5 3 4 5 4 2 5 4 2 5 4 3 4 4
MT262 İstatistik (Zorunlu) 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 1 5 4
MT313 Grup Teorisi (Seçmeli) 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5
MT373 Visual Basic. Programlama (Seçmeli) 4 4 3 5
MT311 Cebir 3 (Zorunlu) 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5
MT321 Dif. Geometri (Zorunlu) 5 4 3 4 5 5 5 3 3 5 4 5 5
MT331 Kıs. Dif. Denk. (Zorunlu) 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 5 3 3 4 3 4 5
MT333 Nümerik Analiz (Zorunlu) 3 3 3 3 3 3 5
MTS382 Lateks (Seçmeli) 2 5 2 3 5 3 5 5 2 1 5 4 1 3 3 5 3 2
MTS384 Kafes Teorisi (Seçmeli) 3 5 4 4 4 3 4 4 3 5 2 4 2 2 4 5
MT302 Ölçüm Kuramı (Zorunlu) 5 5 4 3 3 5 5 5 4 5 4 4 4 5
MT332 Reel Analiz (Zorunlu) 5 5 4 5 4 5 4 4 3 5 5 3 4 4 3 4 5
MT334 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi (Zorunlu) 5 3 2 5 3 4 5 3 1 4 2 4 4 3 3 3 3 4
MT342 Genel Topoloji (Zorunlu) 4 3 4 5 4 5 4 4 5 3 4 4 3
MT352 Sonlu Matematik (Zorunlu) 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5
MT401 Matris Kuramı (Seçmeli) 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2
MT415 Kodlama Teorisi (Seçmeli) 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5
MT433 Kompleks Analiz (Seçmeli) 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 3 3 3 4 3 3 5
MT467 İşl. Matematik 1 (Seçmeli) 5 4 2 4 4 3 5 4 4 3 4 4 5
MT469 Doğrusal Programlama (Seçmeli) 2 3 3 3 5
MT483 Geometriler (Seçmeli) 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 3 5
MT407 Sayılar Kuramı (Zorunlu) 5 3 2 1 1 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MT409 Araştırma Projesi ve Bilim Etiği (Zorunlu) 5 3 4 5 4 4 5 5 4 2 4 5 4 4 5
MT412 Cisimler Kuramı (Seçmeli) 5 5 4 3 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5
MT414 İleri Lineer Cebir (Seçmeli) 5 4 2 1 1 3 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MT416 Grafik Teorisi (Seçmeli) 3 3 4 4 3 2 2 3 4 3 3 4 4 3 5
MT418 Modül Teorisi (Seçmeli) 3 3 3 3 1 3 3 5
MT474 Mat. Prog. (optimizasyon) (Seçmeli) 4 4 4 3 5 5 4 3 4 3 4 4 5 3 3 4 5
MT484 Kombinatorik (Seçmeli) 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5
MT402 Araştırma Projesi II (Zorunlu) 5 3 4 5 4 4 5 5 4 2 4 5 4 4 5
MT408 Fonksiyonel Analiz (Zorunlu) 5 3 4 5 4 2 5 4 2 5 4 3 4 4


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ispat edebilmeyi kavrar.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini kavrar.
PÖÇ03 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar geliştirip ve yazama yeteneğini gösterir.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematiğin temel teorilerini doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edebilme yeteneğini gösterir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısının kavrar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde edebilmeyi kavrar.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri çizemeyi ve açıklamayı kavrar.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karşılaştığı problemleri matematiksel olarak yeniden düzenleme, analiz etme ve modelleme yeteneğini gösterir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar programlama dillerinden en az birini kavrar.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Problem çözmede bilimsel yöntemleri ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanma becerisini gösterir.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Matematiksel kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dili kavrar.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirme yeteneğini gösterir.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Programlama tekniklerini kavrar ve program yapabilme yetenegini gösterir.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Gerek bağımsız gerekse grup olarak matematik çalışma yeteneğini gösterir.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik uygulamalarının çalışma alanlarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık becerisini gösterir.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma ve geliştirme becerisi gösterir.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi gösterir.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik uygulamaları için gerekli olan bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik çalışma alanlarına göre tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlama becerisi kazanır.
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Meslekî etik ve sorumluluk bilinci kazanır.