Zootekni

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BYEZO3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
BYEZO4 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
DZO801 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
DZO802 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
DZOS801 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
DZOS802 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
DZOT801 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
DZOT802 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
YLZT14 Zooteknide Araştırma Yapma ve Sunma Tekni. 3-0 6 3 Zorunlu
ZO0030 Küçükbaş Hayvanlarda Üreme ve Yapay Tohumlama 3-0 6 3 Zorunlu
ZO0031 Koyunlarda süt üretimi için ıslah yöntemleri 3-0 6 3 Zorunlu
ZO0038 Süt Sığırı Islahında Yöntemler ve Uygulamalar 4-0 6 4 Zorunlu
ZO0042 Sığırlarda Üreme 3-0 6 3 Zorunlu
ZO0043 Besi Sığırları:Üretim ve Yönetim Uygulamaları 3-0 6 3 Zorunlu
ZO001 Koyunlarda et üretimi için ıslah yöntemleri 3-0 6 3 Seçmeli
ZO004 Küresel Isınma ve hayvancılık 3-0 6 3 Seçmeli
ZO0046 Bilgisayar Uygulamalı Zaman Serilerinin Analizi 2-0 6 2 Seçmeli
ZO0054 Sıcak İklimlerde Ruminant Besleme 3-0 6 3 Seçmeli
ZO0056 Genetik Parametrelerin Tahmini 2-0 6 2 Seçmeli
ZO0057 Tavuk Davranışları ve Verim İlişkileri 3-0 6 3 Seçmeli
ZO007 Organik Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği 2-0 6 2 Seçmeli
ZO010 Beslenme ve Metabolik Bozukluklar 3-0 6 3 Seçmeli
ZO012 Hayvansal Üretimde Besleme ve Ürün Kalitesi İlişkileri 4-0 6 4 Seçmeli
ZO013 Endokrin Sistem ve Denetimi 3-0 6 3 Seçmeli
ZO014 Kanatlılarda Sindirim Fizyolojisi ve Metabolizması 3-0 6 3 Seçmeli
ZO019 R ile Tarımsal Veri Madenciliği 4-0 6 4 Seçmeli
ZO024 Çiftlik Hayvanlarında Genetik Laboratuvar Uygulamaları 2-0 6 3 Seçmeli
ZO026 Temel Genetik Analiz 3-0 6 3 Seçmeli
ZO027 Gen Klonlama 3-0 6 3 Seçmeli
ZO546 Genetik Parametrelerin Tahmini 3-0 6 3 Seçmeli
ZO550 Küçükbaş Besi İşletmelerinin Projelendirilmesi 3-0 6 3 Seçmeli
ZO573 Küçükbaşlarda Döl Verimini Artırma Yöntemleri 3-0 6 3 Seçmeli
ZO595 Rumen Metabolizması 3-0 6 3 Seçmeli
ZO601 İstatistiksel Yorumlama 3-0 6 3 Seçmeli
ZO615 Biyoinformatiğe Giriş 4-0 6 4 Seçmeli
ZO628 Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Süt ve Döl Verimliliğini Etkileyen Faktörler ve Bunları Optimize Etme Yolları 3-0 6 3 Seçmeli
ZO638 Varyans Unsurları Tahmini 3-0 6 3 Seçmeli
ZO643 Balda Kalite Kontrolü ve Analiz Yöntemleri 2-0 6 2 Seçmeli
ZO644 Arı Ürünleri Üretim ve Teknolojisi 2-0 6 2 Seçmeli
ZO645 Bombus Arı Yetiştirme ve Kullanım Teknikleri 2-0 6 2 Seçmeli
ZO646 Arı, Bitki ve Çevre İlişkileri 2-0 6 2 Seçmeli
ZO654 Hayvan Beslemede Tercihli Yemleme ve Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
ZO655 Çiftlik Hayvanlarında Yem Tüketimi ve Kontrolü 3-0 6 3 Seçmeli
ZO657 Sığır Yetiştiriciliğinde İklimsel Elementlerin Üretime Etkisi ve Alınabilecek Önlemler 3-0 6 3 Seçmeli
ZO658 Küçükbaşlarda Üreme Etkinliği Artırma Teknikleri 3-0 6 3 Seçmeli
ZO674 Alternatif Kanatlı Yetiştiriciliği 3-0 6 3 Seçmeli