Alman Dili Eğitimi (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
ADE1700 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
ADE1701 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
ADE743 Analyse wissenschaftlicher Texte I 3-0 6 3 Zorunlu
ADE744 Analyse wessinschaftlicher Texte II 3-0 6 3 Zorunlu
ADES700 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
ADE703 Uygulamalı Dilbilim I 3-0 6 3 Seçmeli
ADE704 Uygulamalı Dilbilim II 3-0 6 3 Seçmeli
ADE705 Edebiyat Didaktiği I 3-0 6 3 Seçmeli
ADE706 Edebiyat Didaktiği II 3-0 6 3 Seçmeli
ADE707 Çeviribilim I 3-0 6 3 Seçmeli
ADE708 Çeviribilim II 3-0 6 3 Seçmeli
ADE709 Edebiyat Dönemleri ve Türleri I 3-0 6 3 Seçmeli
ADE710 Edebiyat Dönemleri ve Türleri II 3-0 6 3 Seçmeli
ADE715 Diledinimi I 3-0 6 3 Seçmeli
ADE716 Diledinimi II 3-0 6 3 Seçmeli
ADE723 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I 3-0 6 3 Seçmeli
ADE724 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II 3-0 6 3 Seçmeli
ADE725 Çağdaş Dilbilim Kuramları I 3-0 6 3 Seçmeli
ADE726 Çağdaş Dilbilim Kuramları II 3-0 6 3 Seçmeli
ADE727 Lirik Metin Çözümlemeleri I 3-0 6 3 Seçmeli
ADE728 Lirik Metin Çözümlemeleri II 3-0 6 3 Seçmeli
ADE729 İkinci Yabancı Dil Öğretimi/Öğrenimi I 3-0 6 3 Seçmeli
ADE730 İkinci Yabancı Dil Öğretimi/Öğrenimi II 3-0 6 3 Seçmeli
ADE731 Yabancı Dil Öğretimi ve Yeni Teknoloji Kullanımı I 3-0 6 3 Seçmeli
ADE732 Yabancı Dil Öğretimi ve Yeni Teknoloji Kullanımı II 3-0 6 3 Seçmeli
ADE733 Karşılaştırmalı Kitap Çözümlemesi I 3-0 6 3 Seçmeli
ADE734 Karşılaştırmalı Kitap Çözümlemesi II 3-0 6 3 Seçmeli
ADE741 Alternatif Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri I 3-0 6 3 Seçmeli
ADE742 Alternatif Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri II 3-0 6 3 Seçmeli
ADE745 Grammatikvermittlung im DaF-Unterricht I 3-0 6 3 Seçmeli
ADE746 Grammatikvermittlung im DaF-Unterricht II 3-0 6 3 Seçmeli
ADE747 Didaktisierung von authentischen Texten und deren Einsatz im DaF-Unterricht I 3-0 6 3 Seçmeli
ADE748 Didaktisierung von authentischen Texten und deren Einsatz im DaF-Unterricht II 3-0 6 3 Seçmeli