DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tektonik JZ   220 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ülvi Can ÜNLÜGENÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yer kabuğunun şekillenmesinde rol oynayan tektonik olaylar ve kuvvetler ile bu kuvvetlerin kayaçlar üzerindeki etkilerini anlamak. Bu çerçevede doğada görülen yapısal jeolojik unsurları yorumlayabilme becerisini kazanmak. Yer kabuğunda levha hareketleri ve depremlerin oluşumu hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrencinin levha tektoniği teorisi ve litosferik levha hareketleri ve bu hareketleri sonucunda gelişen olayların teorik bilgilerini daha iyi anlama olanağını sağlamak. Hazırlanan Jeolojik haritalardan tektonik yorum yapabilme becerisini kazanmak.
Dersin İçeriği
Giriş ve genel terminoloji, yer kabuğundaki bölgesel ölçekteki yapısal elementler, Litosfer, astenosfer, kabuk, manto. Mağmatik Kayaçların yapı özellikleri, Granit tektoniği, Jeosenklinaller, Orojenler, Kalkanlar, Platformlar, Bloklar, Havzalar, Alfred Wegener in kıtasal yayılma hipotezi, Levha tektoniği kavramı, Levha sınırları, Diverjan levha sınırları, okyanusal sırtlar, ofiyolit ve ofiyolitik melanj, Ada yayları, magmatik yay, volkanik yay, Kıtasal riftler, pasif kıta kenarlarının evrimi, Yaklaşan levha sınırları, Transform levha sınırları, Transform faylar ve doğrultu atımlı faylar, Sismik özellikler, depremler, tsunamiler, Orojenik kuşakların genel özellikleri, Anadolunun Tektonik Evrimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yeryüzünde kayaçlara etki eden kuvvetleri kavrar.
2) Tektonik kuvvetler neticesinde kayaçlarda meydana gelen önemli deformasyonların özelliklerini kavrar.
3) Yer kabuğundaki levhaların hareket mekanizmalarını daha iyi kavrar.
4) Jeosenklinal kavramını ve özelliklerini kavrar.
5) Levha Tektoniği kavramı ve yer kabuğunu oluşturan önemli levhalar ve kalkanları tanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara çözüm üretebilir. Jeolojik problemler ile ilgili saptanan çözümlerin toplumsal etkilerini kavrar. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle ederek çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor yazar.
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve çözüm üretebilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve genel terminoloji, Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
2 Yer kabuğundaki bölgesel ölçekteki yapısal elementler, Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
3 Litosfer, astenosfer, kabuk, manto. Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
4 Mağmatik Kayaçların yapı özellikleri, Granit tektoniği, Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
5 Jeosenklinaller, Orojenler, Kalkanlar, Platformlar, Bloklar, Havzalar, Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
6 Alfred Wegener in kıtasal yayılma hipotezi, Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
7 Levha tektoniği kavramı, Levha sınırları, Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
8 Ara Sınav Sınav öncesine kadar işlenen konulara çalışılması
9 Diverjan levha sınırları, okyanusal sırtlar, Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
10 ofiyolit ve ofiyolitik melanj, Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
11 Ada yayları, magmatik yay, volkanik yay, Kıtasal riftler, pasif kıta kenarlarının evrimi, Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
12 Yaklaşan levha sınırları, Transform levha sınırları, Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
13 Transform faylar ve doğrultu atımlı faylar, Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
14 Sismik özellikler, depremler, tsunamiler, Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
15 Orojenik kuşakların genel özellikleri, Anadolunun Tektonik Evrimi. Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav öncesine kadar işlenen konulara çalışılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar