Biyoloji

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BY0046 English in Biology II 4-0 6 4 Zorunlu
BYEBY3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
BYEBY4 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
DBY801 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
DBY802 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
DBYS801 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
DBYS802 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
DBYT801 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
DBYT802 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
BY003 Modern Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji 3-0 6 3 Seçmeli
BY0031 Su Toksikolojisi 2-0 6 2 Seçmeli
BY0033 Kimyasal Maddeler ve Çevre 3-0 6 3 Seçmeli
BY004 Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji 3-0 6 3 Seçmeli
BY0044 Çevresel Risk Değerlendirilmesinde Biyomarkırlar 3-0 6 3 Seçmeli
BY010 Proteomik 2-0 6 2 Seçmeli
BY015 Parazitik Hymenopterlerin Biyolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
BY016 Çevre Kirleticileri 2-0 6 2 Seçmeli
BY017 Doğal Kaynakların Korunması 3-0 6 3 Seçmeli
BY020 Tatlı Su Ekosistemleri 3-0 6 3 Seçmeli
BY023 Metal nanoparticles and their biological effects 2-0 6 2 Seçmeli
BY024 Böceklerde Enerji Metabolizması 3-0 6 3 Seçmeli
BY026 Kıyısal ve Denizsel Ekosistemler 3-0 6 3 Seçmeli
BY583 Molecular, Biochemical and Cellular Perspectives of Aquatic Toxicology 3-0 6 3 Seçmeli
BY706 Ecological Experiments in Aquatic Systems 2-0 6 2 Seçmeli
BY730 Mikrobiyal Fizyoloji 3-0 6 3 Seçmeli
BY734 Ksenobiyotik Metabolizması 2-0 6 2 Seçmeli
BY741 Genomik 2-0 6 2 Seçmeli
BY744 Kök Hücre Biyolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
BY751 Enzimler 2-0 6 2 Seçmeli
BY752 Böceklerde Diyapoz Fizyolojisi 2-0 6 2 Seçmeli