Jeoloji Mühendisliği (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
YLJM701 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLJM702 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLJMS701 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLJMS702 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLJMT701 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
YLJMT702 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
JM002 Ofiyolit Jeolojisi ve Petrografisi 4-0 6 4 Seçmeli
JM0025 Kumtaşlarında Petrografik Analizler 3-0 6 3 Seçmeli
JM0026 Kırıntılı Kayaçlarda Provenans Analizi 3-0 6 3 Seçmeli
JM0033 Kentsel Jeoloji ve Arazi Kullanımı 4-0 6 4 Seçmeli
JM0034 Mineral Kimyası ve İleri Mineraloji 2-2 6 3 Seçmeli
JM0035 Stronsiyum İzotop Kemostratigrafisi 2-2 4 3 Seçmeli
JM0036 Volkaniklastik Kayaçlar 2-2 4 3 Seçmeli
JM0037 Granit Petrolojisi 2-2 4 3 Seçmeli
JM004 Sedimantolojide Analiz Teknikleri 3-0 6 3 Seçmeli
JM005 Sedimantolojide Verilerin Derlenmesi 3-0 6 3 Seçmeli
JM011 Düşük Sıcaklık Termokronolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
JM012 Kırıntılı Kayaçlar Termokronolojisi ve Provenans Analizi 3-0 6 3 Seçmeli
JM014 İleri Metamorfik Kayaçlar Petrografisi 3-0 6 3 Seçmeli
JM015 Tıbbi Jeoloji 4-0 6 4 Seçmeli
JM023 Yeraltı Enerji Depolama Alanlarının Belirlenmesinde Jeofizik Yöntemler 3-0 6 3 Seçmeli
JM024 Jeolojik Enerji Depolama Teknolojileri 3-0 6 3 Seçmeli
JM508 Tektonik ve Sedimantasyon 3-0 6 3 Seçmeli
JM509 Stratigrafik Verilerin Sentezi 4-0 6 4 Seçmeli
JM519 İleri Mikropaleontoloji 3-1 6 3.5 Seçmeli
JM520 Ostrakod Stratigrafisi 3-0 6 3 Seçmeli
JM521 Biyostratigrafi 2-0 6 2 Seçmeli
JM522 Tersiyer Makrofaunası 3-0 6 3 Seçmeli
JM523 Stratigrafik Paleontoloji 3-0 6 3 Seçmeli
JM524 Paleontolojik Yaş Tayini 3-0 6 3 Seçmeli
JM526 Zaman İçinde Yeryuvarı ve Yaşam 2-0 6 2 Seçmeli
JM527 İleri Metallojeni 3-0 6 3 Seçmeli
JM530 Saha Hidrojeolojisi 4-0 6 4 Seçmeli
JM531 Mikroskop Teknikleri ve Mikroskopta Mineral Tayinleri 3-0 6 3 Seçmeli
JM552 Tünel Jeolojisi 4-0 6 4 Seçmeli
JM557 Basen Analizi 3-0 6 3 Seçmeli
JM559 Paleojen Stratigrafisi 3-0 6 3 Seçmeli
JM565 Sularda Kirlilik ve Kontrolü 4-0 6 4 Seçmeli
JM567 Jeotermal Hidrojeolojide Kavramlar 2-0 6 2 Seçmeli
JM572 Katı Atık Yöntemi 3-0 6 3 Seçmeli
JM579 Önemli Mühendislik Projeleri İçin Jeolojik Yer Seçimi I 4-0 6 4 Seçmeli
JM586 Önemli Mühendislik Projeleri İçin Jeolojik Yer Seçimi II 4-0 6 4 Seçmeli
JM589 Jeokimyasal Verilerin Yorumu 4-0 6 4 Seçmeli
JM603 Radyometrik Yaş Tayini 2-0 6 2 Seçmeli
JM606 Ofiyolit Kayalarda Yaş Tayini Metodları ve Uygulamaları 2-0 6 2 Seçmeli
JM608 Cevher Mikroskopisi 4-0 6 4 Seçmeli
JM618 Maden Jeolojisi 4-0 6 4 Seçmeli
JM620 Sismik Kaynaklı Jeoteknik Sorunlar 3-0 6 3 Seçmeli
JM621 Paleosismoloji Temel Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
JM622 İleri Çoğrafi Bilgi Sistemleri II 3-0 6 3 Seçmeli
JM624 Donmuş Zeminlerin Mekanik Özelikleri 4-0 6 4 Seçmeli
JM625 Zeminlerin Isıl Özellikleri 4-0 6 4 Seçmeli
JM626 Maden Jeofiziği 3-0 6 3 Seçmeli
JM629 Doğru Akım Özdirenç Düşey Elektronik Sondajı 3-0 6 3 Seçmeli
JM632 Geçirimsizleştirme Yöntemleri 3-0 6 3 Seçmeli
JM634 Sığ Sismik Verilerin Yorumu ve Analizi 3-0 6 3 Seçmeli
JM636 Levha Tektoniği ve Temel Kavramları 4-0 6 4 Seçmeli
JM638 Mühendislik Projeleri için Depremsellik Analizleri 3-0 6 3 Seçmeli
JM641 İleri Zemin Mekaniği 3-0 6 3 Seçmeli
JM642 Heyelan Tematik Haritaları 4-0 6 4 Seçmeli
JM645 Baraj Jeolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
JM647 Stabilite Analizlerinde Limit Denge Metodları 4-0 6 4 Seçmeli
JM649 Endüstri ve Yerleşim Alanlarının Belirlenmesinde Çevre Jeofiziği 3-0 6 3 Seçmeli