Farmakoloji (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
FAR502 Bireysel Farklılıklar ve İlaç Etkileri 2-0 5 2 Zorunlu
FAR510 Genel Farmakolojiye Giriş 3-0 6 3 Zorunlu
FAR511 Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisine Giriş I 3-0 5 3 Zorunlu
FAR512 Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisine Giriş II 2-0 5 2 Zorunlu
FAR513 Parasempatomimetik Sistemi Etkileyen İlaçlar 2-0 3 2 Zorunlu
FAR514 Sempatik Sistemi Etkileyen İlaçlar 2-0 3 2 Zorunlu
FAR516 Endojen Aktif Maddeler 3-0 5 3 Zorunlu
FAR517 İlaç Etkileşmeleri 2-0 5 2 Zorunlu
FAR519 İlaçların Toksik Tesirleri ve Toksikolojinin Temel Kavramları 2-0 5 2 Zorunlu
FAR520 Klinik Farmakoloji I 2-0 4 2 Zorunlu
FAR531 Endokrin Sistem Farmakolojisine Giriş I 2-0 5 2 Zorunlu
FAR536 Ürogenital Sistemde in vitro / in vivo Deneysel Modeller 2-0 4 2 Zorunlu
FAR539 Ürogenital Sistem Farmakolojisi 2-0 4 2 Zorunlu
FAR540 Solunum Sistemi Farmokolojisi I 2-0 5 2 Zorunlu
FAR542 Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi 3-0 6 3 Zorunlu
FAR543 Bitkisel Kaynaklı İlaçların Farmakolojisi 2-0 4 2 Zorunlu
FAR544 Moleküler Farmakolojide Pratik Yöntemler I 2-0 5 2 Zorunlu
FAR545 Moleküler Farmakoloji I 2-0 4 2 Zorunlu
FAR546 İyon Kanallarında Temel Kavramlar 2-0 4 2 Zorunlu
FAR570 Deneysel Çalışmalarda Temel Kavramlar ve Analiz 3-4 7 4 Zorunlu
FAR710 Uzmanlık Alan Dersi 0-0 5 0 Zorunlu
FAR715 Seminer Dersi 0-0 3 0 Zorunlu
FAR730 Yüksek Lisans Tezi 0-0 25 0 Zorunlu
FAR501 Klinik Araştırmalarda Süreç ve Etik 2-0 5 2 Seçmeli
FAR503 Farmakolojinin Temel Kavramları ve Terminolojisi 2-0 5 2 Seçmeli
FAR504 İlaçların Etki Mekanizmaları ve Reseptör Kavramı 2-0 5 2 Seçmeli
FAR505 İlaç Etkisi ve Yaşam Bilgisi I 2-0 4 2 Seçmeli
FAR506 Yaşam Tarzı Değişikliliğinin Farmakolojik Tedaviye Katkısı I 2-0 4 2 Seçmeli
FAR507 Reçetelenen Bitkisel Kaynaklı İlaçlar I 2-0 4 2 Seçmeli
FAR518 Doping Amaçlı Suistimal Edilen İlaçlar 2-0 4 2 Seçmeli
FAR521 Kalp Damar Sistemi İlaçları I 2-0 4 2 Seçmeli
FAR522 Kalp Damar Sistemi İlaçları II 2-0 4 2 Seçmeli
FAR523 Farmakogenetik:Genetik Farklılığa Göre İlaç Metabolizması 2-0 4 2 Seçmeli
FAR524 Düz Kas Farmakolojisi I 2-0 5 2 Seçmeli
FAR525 Düz Kas Farmakolojisi II 2-0 5 2 Seçmeli
FAR526 Teratojenite ve Teratojenik İlaçlar 2-0 4 2 Seçmeli
FAR528 Deneysel Konvilsüyon ve Depresyon Modelleri 2-0 4 2 Seçmeli
FAR529 Deney Hayvanlarında Ağrı ve Analjezinin Değerlendirilmesi 2-0 4 2 Seçmeli
FAR532 Endokrin Sistem Farmakolojisine Giriş II 2-0 4 2 Seçmeli
FAR535 Akılcı İlaç Kullanımı 2-0 5 2 Seçmeli
FAR537 Gastrrointestinal Sistem Farmakolojisinde Pratik Yöntemler 2-0 5 2 Seçmeli
FAR538 Davranış Farmakolojisi 2-0 5 2 Seçmeli
FAR541 Solunum Sistemi Farmakolojisi II 2-0 5 2 Seçmeli
FAR550 Ağrı ve Farmakolojisi 2-0 5 2 Seçmeli
FAR580 Bilimsel Araştırma Planlaması ve Makale Yazımı 2-0 5 2 Seçmeli
FAR591 Farmakoloji ve Bilimde Etik Kurallar 2-0 4 2 Seçmeli
FAR592 Gastrointestinal Sistem Farmakolojisi I 2-0 5 2 Seçmeli