Türkçe Eğitimi (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
TUR1700 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
TUR700 Uzmanlık Alan Dersi(Z) 5-0 6 5 Zorunlu
TUR705 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Z) 3-0 6 3 Zorunlu
TUR707 Türkçenin Yapısı I (Z) 3-0 6 3 Zorunlu
TUR708 Türkçenin Yapısı II (Z) 3-0 6 3 Zorunlu
TURS700 Seminer(Z) 0-0 6 0 Zorunlu
TUR709 Dilbilgisi, Dilbilim ve Dil Öğretimi Terminolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
TUR710 Türkçe Dilbilgisi Öğeretimi 3-0 6 3 Seçmeli
TUR711 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi 3-0 6 3 Seçmeli
TUR712 Ağızbilimi ve Türkiye Türkçesinin Ağızları 3-0 6 3 Seçmeli
TUR713 Türkçe Eğitiminde Kaynak Kullanımı 3-0 6 3 Seçmeli
TUR714 Türkçe Eğiiminde Çağdaş Yaklaşımlar 3-0 6 3 Seçmeli
TUR715 Türkçe Eğitiminde Okuma ve Yazma Becerileri 3-0 6 3 Seçmeli
TUR716 Türkçe Eğitiminde Program Geliştirme ve Türkçe Dersi Öğretim Programları 3-0 6 3 Seçmeli
TUR717 Türkçe Eğitiminde Konuşme ve Dinleme Becerileri 3-0 6 3 Seçmeli
TUR718 Türkçe Eğitiminde Edebi Eleştiri 3-0 6 3 Seçmeli
TUR719 Türkçe Eğitiminde Drama I 3-0 6 3 Seçmeli
TUR720 Tiyatro Metinleri ve Türkçe Eğitimi 3-0 6 3 Seçmeli
TUR721 Türk Dili Tarihi 3-0 6 3 Seçmeli
TUR722 Metindilbilim 3-0 6 3 Seçmeli
TUR723 Anlambilim 3-0 6 3 Seçmeli
TUR724 Türk Dilinin Gelişim Evreleri İçinde Metinlerin Öğretimi 3-0 6 3 Seçmeli
TUR725 Türkçe Eğitiminde Çocuk Edebiyatı 3-0 6 3 Seçmeli
TUR726 Türkçe Eğitiminde Yöntem ve Teknikler 3-0 6 3 Seçmeli
TUR727 Türkçe Eğitiminde Metin İnceleme Yöntem ve Teknikleri 3-0 6 3 Seçmeli
TUR728 Türkçe Eğitiminde Drama II 3-0 6 3 Seçmeli
TUR730 İki Dillilik ve Türkçe Öğretimi 3-0 6 3 Seçmeli
TUR732 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 3-0 6 3 Seçmeli
TUR734 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırmalar 3-0 6 3 Seçmeli