Bahçe Bitkileri

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BYEBB3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın 3-0 6 3 Zorunlu
BYEBB4 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
DBB801 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
DBB802 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
DBBS801 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
DBBS802 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
DBBT801 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
DBBT802 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
BB0040 İleri Moleküler Genetik Uygulamaları 3-2 6 4 Seçmeli
BB0043 İleri Moleküler Genetik 4-0 6 4 Seçmeli
BB0048 Bahçe Bitkilerinde Dinlenme Fizyolojisi 2-0 6 2 Seçmeli
BB0049 Sebzelerde Dihaploidizasyon 4-0 6 4 Seçmeli
BB0055 Subtropik meyvelerde abiyotik strese toleranslılık mekanizması 4-0 6 4 Seçmeli
BB0065 Süs Bitkileri Abiyotik Stres Biyokimyasal Yanıtları 3-0 6 3 Seçmeli
BB0071 Bahçe Bitkilerinde Genetik Çeşitliliğinin Analiz Teknikleri ve Değerlendirilmesi 4-0 6 4 Seçmeli
BB0075 Sebzelerde Popülasyon Genetiği 4-0 6 4 Seçmeli
BB012 Sebzelerde Hibrit Çeşit Geliştirme 4-0 6 4 Seçmeli
BB013 Asma Fizyolojisi 4-0 6 4 Seçmeli
BB019 Meyvecilikte Organik Bitki Besleme ve Bitki Koruma Yöntemleri 3-0 6 3 Seçmeli
BB021 Bağcılıkta Araştırma Organizasyonu 4-0 6 4 Seçmeli
BB026 Bağcılıkta Standardizasyon 2-1 6 2.5 Seçmeli
BB031 Mantar Miseli Üretim Teknikleri 2-2 6 3 Seçmeli
BB032 Sebze Islahında Kullanılan Moleküler Teknikler 3-1 6 3.5 Seçmeli
BB033 Bahçe Ürünlerinde Hasat Sonrasında Bozulmalar ve Yeni Önleme Yöntemleri 3-0 6 3 Seçmeli
BB502 Ilıman İklim Meyveleri Islahı 4-0 6 4 Seçmeli
BB522 Pomoloji 4-0 6 4 Seçmeli
BB523 Bahçe Bitkilerinde Gerilim (Stress) Fizyolojisine Giriş 4-0 6 4 Seçmeli
BB532 Bahçe Bitkileri Gerilim (Stress) Fizyolojisi 4-0 6 4 Seçmeli
BB554 Kültürü Yapılan Mantar Türleri 3-0 6 3 Seçmeli
BB561 Ilıman İklim Meyve Türlerinde Anaç-Kalem İlişikleri ve Dikim Sistemleri 3-1 6 3.5 Seçmeli
BB564 Bahçe Bitkilerinde Dayanıklılık Islahı 3-0 6 3 Seçmeli
BB565 Meyve Ağaçlarında Karbonhidrat Metabolizması ve Verimlilik 4-0 6 4 Seçmeli
BB578 Bahçe Ürünlerinin Derim Sonrası Biyoteknolojisi 2-0 6 2 Seçmeli
BB582 Doğal Soğanlı Süs Bitkileri 2-0 6 2 Seçmeli
BB598 Permakültüre Giriş 3-0 6 3 Seçmeli
BB599 Sera Sebzeciliğinde Bitki Besleme 3-1 6 3.5 Seçmeli
BB607 Meyve Islahı ve Moleküler Yöntemlerin Meyve Islahında Kullanımı 4-0 6 4 Seçmeli
BB614 Bitkilerde Genlerin ve Gen İfadesinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler 4-0 6 4 Seçmeli
BB628 Asma Gen Kaynakları 3-0 6 3 Seçmeli