Peyzaj Mimarlığı (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BYEPM3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
BYEPM4 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
PM001 Kurakçıl Bahçeler 2-0 6 2 Zorunlu
PM0010 Mekansal Analiz ve Sunum Teknikleri 3-0 6 3 Zorunlu
PM0011 Peyzaj Analizinde Uygulamalı İstatistiksel Yöntemler 3-0 6 3 Zorunlu
PM009 Peyzaj Planlamada Üç Boyutlu Analizler 3-0 6 3 Zorunlu
YLPM701 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLPM702 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLPMS701 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLPMS702 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLPMT701 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
YLPMT702 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
PM002 Kent Mobilyaları Tasarımı 3-0 6 3 Seçmeli
PM003 Peyzaj Mimarlığında İleri Tasarım 3-0 6 3 Seçmeli
PM005 Havza Eko-Hidrolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
PM006 Kıyı Alanları Yönetimi 3-0 6 3 Seçmeli
PM508 Çevre Politikası 3-0 6 3 Seçmeli
PM518 Rekresyonel Planlama Organizasyonu 3-0 6 3 Seçmeli
PM523 Akdeniz Doğal Bitki Örtüsü 3-0 6 3 Seçmeli
PM527 Kaktüsler ve Sukkulentler 3-0 6 3 Seçmeli
PM543 Peyzaj Mimarlığında İleri Bilgisayar Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
PM544 Kaynakların Turizm Amaçlı Kullanımı 3-0 6 3 Seçmeli
PM545 Turizm Coğrafyası 3-0 6 3 Seçmeli
PM546 Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kıyı Yönetiminde Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
PM561 Peyzaj Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
PM563 ÇED Yöntemleri 3-0 6 3 Seçmeli
PM566 Mevsimlik ve Çok Yıllık Otsu Süs Bitkileri 2-2 6 3 Seçmeli
PM568 Peyzaj Planlamada Nicel Yöntemler 2-0 6 2 Seçmeli
PM570 Peyzaj Tasarımında Üç Boyutlu Modelleme 3-0 6 3 Seçmeli
PM573 SÇD Stratejik Çevresel Değerlendirme 3-0 6 3 Seçmeli
PM580 Ekolojik Planlama 3-0 6 3 Seçmeli
PM581 Doğal Kaynak Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı 3-0 6 3 Seçmeli
PM582 Peyzaj Patern Analizleri 3-0 6 3 Seçmeli
PM584 Enerji Planlaması ve Etki Değerlendirme Sistemleri 3-0 6 3 Seçmeli
PM585 Peyzaj Tasarımında Algılama ve Davranış 3-0 6 3 Seçmeli
PM586 Kentsel Mekan Kimliği ve Peyzaj Mimarlığı 3-0 6 3 Seçmeli
PM587 Uzaktan Algılamaya Dayalı Çevresel Değişim Tespiti ve Zaman Serisi Analizleri 3-0 6 3 Seçmeli
PM588 Habitat Sınıflama ve Vejetasyon Analizi 3-0 6 3 Seçmeli
PM589 Korunan Alanların Planlanması 3-0 6 3 Seçmeli
PM591 Mekansal Planlama Kuramları 3-0 6 3 Seçmeli
PM602 Coğrafi Bilgi Sistemleri Temelli Çevresel Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 3-0 6 3 Seçmeli
PM604 Peyzaj Analizinde Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemlerinin Kullanımı 3-0 6 3 Seçmeli
PM606 Peyzaj Planlamada Çevresel Modelleme 3-0 6 3 Seçmeli