Kimya (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

Program Öğrenme Çıktıları ile Dersler Arasındaki İlişkiler

Ders PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13
KM002 Spektroskopik Yöntemlerle Org.Bilş.İnc. (Seçmeli) 4 3 2 4 4 3 3 4 5
KM0055 Organik Kimyada İsimli Tepkiler (Seçmeli) 3 2 4 4 3 5 5 4 4
KM0056 Metalik Malzemelerde Yüzey Hazırlama Teknikleri (Seçmeli) 4 4 4 4 5 4
KM0059 Computer Programming in Chemistry I (Seçmeli) 4 5 5 4 4 5 5
KM0060 Korozyon ve korozyonun önlenmesi II (Seçmeli) 5 3 2 3 5 5
KM0061 Güneş Enerjisi Teknolojilerinde Malzemeler (Seçmeli) 4 4 4 5 5 4
KM0067 Hormanlar ve vitaminler (Seçmeli) 3 4 4 2 2 3 3 3 3 5
KM0068 Selülozik biyokütlenin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi II (Seçmeli) 1 1 3 2 2 2 3 2 4 5 4 5
KM0069 Yüksek sıcaklık korozyonu (Seçmeli) 5 5 3 4 5 5 5
KM0071 Korozyon ve korozyonun önlenmesi I (Seçmeli) 4 4 5 3 4 5 4 4
KM0079 Selülozik biyokütlenin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi I (Seçmeli) 1 1 3 4 2 2 4 3 4 5 5 4
KM008 İleri Kolloit Kimyası (Seçmeli) 3 3 3 3 2 2 4 3 1 2 3
KM0081 Hidrokarbon Yakıtlarının Kimyası I (Seçmeli) 2 3 3 3 2 4 3 3 5 5 5
KM013 Endüstriyel Su Hazırlama Teknikleri I (Seçmeli) 3 2 3 3 1 2 3 3 3
KM020 Transport Sistemleri (Seçmeli) 3 3 3 3 4 4 5 4
KM023 Lipit Kimyası ve Metabolizması (Seçmeli) 3 3 3 3 4 3 5 4 4
KM024 İnorganik Bileşiklerin Yapıları II (Seçmeli) 5 4 4 5 4 4 5
KM027 İnorganik Bileşiklerin Yapıları I (Seçmeli) 5 5 5 4 4 5 4
KM034 Serbest Radikaller (Seçmeli) 3 2 3 2 3
KM040 Stereo Seçici Katalizözler ve Uyg. (Seçmeli) 5 4 5 5 5 4 4
KM044 Doğal Bileşiklerin Kimyası (Seçmeli) 4 3 2 4 3 2 3 5 5
KM048 Thermal Energy Storage II (Seçmeli) 4 5 4 4 5 4
KM050 Advanced Algorithms in Chemistry (Seçmeli) 4 4 4 5 4 5 3
KM051 Thermal Energy Storage I (Seçmeli) 4 4 4 5 4
KM543 Koordinasyon Kimyası (Seçmeli) 4 4 4 4 4 3 5
KM578 İleri Elektrokimya II (Seçmeli) 2 2 2 2 2 3 2 3 3
KM589 İleri Elektrokimya I (Seçmeli) 3 3 2 2 2 3 2 3 4
KM598 Korozyona Daynıklı Malzeme Seçimi (Seçmeli) 4 4 5 5 4 5 4
KM614 Elektrokimyasal Kinetik II (Seçmeli) 4 5 5 4 3 3 4
KM623 Elektrokimyasal Kinetik I (Seçmeli) 5 5 4 5 4 3 3
KM640 Fotokromik Bileşikler ve Teknolojideki Yeri (Seçmeli) 4 4 4 5 3 4
KM642 Uygulamalı Elektrokimyada İletken Polimerler (Seçmeli) 5 4 5 4 4 5 3
KM663 Anorganik Polimerler (Seçmeli) 4 4 3 4 5 4 4
KM664 Fotoelektrokimyasal Sistemler (Seçmeli) 5 4 5 4 4 5 3
BYEKM3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (Zorunlu) 5 5 4 4 5 5 3 5
BYEKM4 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (Zorunlu) 5 5 4 4 5 5 3 5
KM011 İleri Organik Kimya (Zorunlu) 5 3 2 4 4 3 3 4
KM042 İleri Analitik Kimya (Zorunlu) 1 1 2 1 3 1 3 3 5 5 3
KM047 İleri Analitik Kimya (Zorunlu) 4 3 2 2 1 3 1 2 5 5 4
KM049 İleri İnorganik Kimya (Zorunlu) 4 4 4 4 5 3
KM500 İleri İnorganik Kimya (Zorunlu) 4 4 4 4 5 3
KM501 İleri Fizikokimya (Zorunlu) 4 5 4 3 5 4 5
KM650 İleri Fizikokimya (Zorunlu) 4 5 4 3 4 5 5
KM652 İleri Organik Kimya (Zorunlu) 4 3 2 4 3 5 4 5 5 5
YLKM701 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 4 4 4 4 4 4 5 3
YLKM702 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 4 4 4 4 4 4 5 3
YLKMS701 Seminer (Zorunlu) 4 4 4 4 4 4 4 5 5
YLKMS702 Seminer (Zorunlu) 4 4 4 4 4 4 4 5 5
YLKMT701 Tez Çalışması (Zorunlu) 4 4 4 4 5 4 4 5 3
YLKMT702 Tez Çalışması (Zorunlu) 4 4 4 4 5 4 4 5 3


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir.