Biyomedikal Mühendisliği (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
YLBMM701 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLBMM702 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLBMMS701 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLBMMS702 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLBMMT701 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
YLBMMT702 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
BMM001 Biyomedikal Mühendisler için Anatomi ve Fizyoloji 3-0 6 3 Seçmeli
BMM002 Biyoelektrik ve Biyosinyaller 3-0 6 3 Seçmeli
BMM003 Nöron ve Biyolojik Ağlar 3-0 6 3 Seçmeli
BMM004 Medikal Cihaz ve Sistemler I 3-0 6 3 Seçmeli
BMM0042 Biyomekanikte Yazılım Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
BMM0045 İleri Biyoakışkanlar Mekaniği 3-0 6 3 Seçmeli
BMM0062 Nanoelektronik 3-0 6 3 Seçmeli
BMM0064 İleri Medikal Elektronik II 3-0 6 3 Seçmeli
BMM007 Tıbbi Cihazların Mekanik Tasarımı 3-0 6 3 Seçmeli
BMM0071 Mikrofabrikasyon 3-0 6 3 Seçmeli
BMM0073 İleri Medikal Elektronik I 3-0 6 3 Seçmeli
BMM0077 Yarıiletken Cihaz Fiziği 3-0 6 3 Seçmeli
BMM0079 İleri Tıbbi Görüntüleme Cihazları ve Teknolojileri 3-0 6 3 Seçmeli
BMM008 Elektrokinetik 3-0 6 3 Seçmeli
BMM0080 Medikal Dozimetri ve Doz Hesaplamaları 3-0 6 3 Seçmeli
BMM009 Mikroakışkanlar Mekaniği 3-0 6 3 Seçmeli
BMM010 Biyo-mikroakışkan Cihaz Teknolojileri 3-0 6 3 Seçmeli
BMM011 Biyomekatronik 3-0 6 3 Seçmeli
BMM012 Medikal Robotik 3-0 6 3 Seçmeli
BMM017 Kemik Biyomekaniği 3-0 6 3 Seçmeli
BMM018 Yumuşak Doku Biyomekaniği 3-0 6 3 Seçmeli
BMM019 Beyin Bilgisayar Arayüzü Tasarımına Giriş 3-0 6 3 Seçmeli
BMM020 Biyopotansiyel İşaretlerin İşlenmesi 3-0 6 3 Seçmeli
BMM023 Biyomedikal Mühendisliği İçin Sayısal Tümleşik Devreler 3-0 6 3 Seçmeli
BMM024 Biyomedikal Mühendisliği İçin Analog Tümleşik Devreler 3-0 6 3 Seçmeli
BMM027 Biyomedikal mühendisliği İçin Yapay Zeka 3-0 6 3 Seçmeli
BMM030 Biyomedikal Mühendisliğinde Güvenlik ve Risk Yönetimi 3-0 6 3 Seçmeli
BMM031 Klinik Mühendisliğinde Sistem Yönetimi 3-0 6 3 Seçmeli
BMM036 Proje Çalışması 2 3-0 6 3 Seçmeli
BMM038 Uygulamalı Sayısal Görüntü İşleme 3-0 6 3 Seçmeli
BMM039 Proje Çalışması 1 3-0 6 3 Seçmeli
BMM040 Medikal Cihaz Tasarımı ve Geliştirlmesi 3-0 6 3 Seçmeli
BMM041 Uygulamalı Sayısal Sinyal İşleme 3-0 6 3 Seçmeli
BMM043 Biyomedikal Enstrümantasyonda Temel Tasarım Yöntemleri 3-0 6 3 Seçmeli