Fizik

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BYEFK3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
BYEFK4 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
DFK801 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
DFK802 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
DFKS801 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
DFKS802 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
DFKT801 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
DFKT802 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
FK0025 Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Ekserji Analizi 3-0 6 3 Zorunlu
FK0029 Elektromanyetik Teori II(ZORUNLU) 4-0 6 4 Zorunlu
FK0035 Dozimetrik Malzeme Üretimi ve Lüminesans I 4-0 6 4 Zorunlu
FK0039 Katıhal Fiziğinde Güncel Konular I 3-0 6 3 Zorunlu
FK0040 Dozimetrik Malzeme Üretimi ve Lüminesans II 4-0 6 4 Zorunlu
FK0044 Katıhal Fiziğinde Güncel Konular II 3-0 6 3 Zorunlu
FK0047 Güneş enerjisi sistemlerin termodinamik analizi II 3-0 6 3 Zorunlu
FK0049 Fotoniğin Temelleri I 3-0 6 3 Zorunlu
FK0051 Faz Geçişleri ve Linear olmayan Sistemler I 3-0 6 3 Zorunlu
FK0052 Termodinamik sistemlerin analitik çözümü II 3-0 6 3 Zorunlu
FK0054 Fotoniğin Temelleri II 3-0 6 3 Zorunlu
FK0056 Faz Geçişleri ve Linear olmayan Sistemler II 3-0 6 3 Zorunlu
FK005 Termolüminesans ve Veri Analizi I 4-0 6 4 Seçmeli
FK006 Termolüminesans ve Veri Analizi II 4-0 6 4 Seçmeli
FK014 Fizikte Matematiksel Yöntemler II 3-1 6 3 Seçmeli
FK016 Kuantum Mekaniği II 3-1 6 3 Seçmeli
FK022 Hidrojen Üretim Metotları 3-0 6 3 Seçmeli
FK541 Surface Physics I 3-0 6 3 Seçmeli
FK558 Parçacık Fiziğinde Monte Carlo Teknikleri II 4-0 6 4 Seçmeli
FK583 Parçacık Fiziğinde Monte Carlo Teknikleri I 3-0 6 3 Seçmeli
FK594 Monte Carlo Simulation of Semiconductor Devices 3-0 6 3 Seçmeli
FK620 Amorf Yarıiletkenler 3-0 6 3 Seçmeli
FK622 Lineer Olmayan Kristaller II 3-0 6 3 Seçmeli
FK625 Lineer Olmayan Kristaller I 3-0 6 3 Seçmeli
FK646 Elektro ve Akustooptik Aygıtlar II 3-0 6 3 Seçmeli
FK649 Elektro ve Akustooptik Aygıtlar I 3-0 6 3 Seçmeli
FK654 Nanostructure and Nanodevices 3-0 6 3 Seçmeli
FK656 Band Theory and Electronic Properties of Solids II 3-0 6 3 Seçmeli
FK657 Nanoscale Device Fabrication 3-0 6 3 Seçmeli
FK658 Fizikte Sayısal Yöntemler 3-0 6 3 Seçmeli
FK659 Band Theory and Electronics Properties of Solids I 3-0 6 3 Seçmeli
FK661 Statistical Mechanics 4-0 6 4 Seçmeli
FK676 İnce Film Karekterizasyonu 3-0 6 3 Seçmeli
FK677 İnce Film Depolama Yöntemleri 3-0 6 3 Seçmeli
FK688 Yüksek Enerji Fiziğinde Nesneye Dayalı Programlama Teknikleri II 3-0 6 3 Seçmeli
FK689 Yüksek Enerji Fiziğinde Nesneye Dayalı Programlama Teknikleri I 3-0 6 3 Seçmeli
FK692 Yüksek Enerjili Hadron Etkileşimleri II 4-0 6 4 Seçmeli
FK693 Yüksek Enerjili Hadron Etkileşimleri I 4-0 6 4 Seçmeli
FK696 Standart Model ve Ötesi II 4-0 6 4 Seçmeli
FK697 Standart Model ve Ötesi I 4-0 6 4 Seçmeli
FK706 Introduction to Image Processing II 3-0 6 3 Seçmeli
FK707 Introduction to Image Processing I 3-0 6 3 Seçmeli
FK726 Galvaniz Kaplama Tekniği II 3-0 6 3 Seçmeli
FK730 Süperiletkenliğe Giriş ve Uygulamaları II 4-0 6 4 Seçmeli
FK733 Manyetizmanın Fiziksel Prensibi ve Manyetik Malzemelerin Manyetik Özellikleri 4-0 6 4 Seçmeli