Mimarlık (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BYEMM3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
BYEMM4 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
YLMM701 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLMM702 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLMMS701 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLMMS702 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLMMT701 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
YLMMT702 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
MM001 Kentsel Koruma Politikaları 3-0 6 3 Seçmeli
MM002 Kentsel Koruma Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
MM003 Mimari Tasarımda Metamorfik Yaklaşım 3-0 6 3 Seçmeli
MM0031 Mimaride Renk 3-0 6 3 Seçmeli
MM0032 Aydınlatma Tasarımı 3-0 6 3 Seçmeli
MM0033 Hacim Akustiği 3-0 6 3 Seçmeli
MM0034 Yapı Akustiği 3-0 6 3 Seçmeli
MM0035 Sinemada Mimari Okumalar 3-0 6 3 Seçmeli
MM0036 Kentsel Mimari ve Arayüzler 3-0 6 3 Seçmeli
MM0038 Mekansal Araştırmalarda Sözlü Tarih 3-0 6 3 Seçmeli
MM004 Mimarlık/Kimlik İlişkisi 3-0 6 3 Seçmeli
MM006 Geçmişten Günümüze Anadolu'da Konut ve Değişimi 3-0 6 3 Seçmeli
MM531 İleri Mimari Proje I 3-0 6 3 Seçmeli
MM532 İleri Mimari Proje II 3-0 6 3 Seçmeli
MM540 Bina Programlama 3-0 6 3 Seçmeli
MM545 Bina Değerlendirme 3-0 6 3 Seçmeli
MM546 Depreme Dayanıklı Taşıyıcı Sistem Tasarımı 3-0 6 3 Seçmeli
MM547 Mimari Tasarımda Ergonomik Faktörler ve Ergonomi Teknikleri 3-0 6 3 Seçmeli
MM555 Fiziksel Çevrede Anlamsal Analiz 3-0 6 3 Seçmeli
MM558 Konutta Sözsüz İletişim 3-0 6 3 Seçmeli
MM559 Kent Morfolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
MM560 Tipolojik Tasarım Kriterleri 3-0 6 3 Seçmeli
MM561 Mimarlıkta Anlamsal ve Dizimsel Değerler 3-0 6 3 Seçmeli
MM562 Tarihi Çevrede Yeni Yapı 3-0 6 3 Seçmeli
MM563 Bilgisayar Destekli Betonarme Analiz 3-0 6 3 Seçmeli
MM564 Ekolojik ve Sürdürülebilir Tasarımda Düşünce Sistematiği 3-0 6 3 Seçmeli
MM566 Mimaride Görsel Anlatım Biçimi: Fotoğraf 3-0 6 3 Seçmeli
MM568 Çelik Yapılar ve Tasarım İlkeleri 3-0 6 3 Seçmeli
MM569 Kültür ve Mekan Araştırmaları 3-0 6 3 Seçmeli
MM571 Mimari Ürünlerin Okunması Üzerine Yöntem Analizleri 3-0 6 3 Seçmeli