Veteriner

Lisans Programı - Ceyhan Veteriner Fakültesi

Program Öğrenme Çıktıları ile Dersler Arasındaki İlişkiler

Ders PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15 PÖÇ16 PÖÇ17 PÖÇ18 PÖÇ19 PÖÇ20 PÖÇ21 PÖÇ22
VTS121 Veteriner Hekimliği Terminolojisi (Seçmeli) 5 5
VTS123 Veteriner Hekimlikte Halkla İlişkiler (Seçmeli) 5 5 5 5
VTS125 İş Sağlığı ve Güvenliği (Seçmeli) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2
VTS129 Dünyada Veteriner Hekimliği (Seçmeli) 2 2 2 5 2
VTS131 İlk Yardım ve Temel Yaşam Desteği (Seçmeli) 4 5 1 3
VTS133 Veteriner Hekimlikte İnovasyon ve Girişimcilik (Seçmeli) 2 2 1 4 5 2 1
UAI101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Zorunlu) 2 4 4 5
UIN101 İngilizce I (Zorunlu) 3 4
UTD101 Türk Dili I (Zorunlu) 2 1
VET103 Medikal Biyoloji (Zorunlu) 1 2 3
VET117 Histoloji I (Zorunlu) 5 2 2 2 2 2 2 2 2
VET119 Anatomi I (Zorunlu) 5 5 5
VET121 Medikal Kimya (Zorunlu) 3 1 1 1 1
VET123 Biyofizik (Zorunlu) 5 2 5 2 4
VET129 Medikal Botanik (Zorunlu) 2 2 2 5 2 2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 2
VET131 Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji (Zorunlu) 5 5 4 4 5 3 3
VTS120 Ekoloji (Seçmeli) 1 3 2 4 4
VTS122 Histolojik Preparat Hazırlama Teknikleri ve Tanı Yöntemleri (Seçmeli) 2 3 5 5 3 5 3 5 3 2 3
VTS124 Laboratuvar Çalışma Prensipleri (Seçmeli) 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3
VTS126 Zor Koşullarda Hayatta Kalma (Seçmeli) 3 3 5 5 3 3 5 3
VTS128 Temel Biyoinformatik (Seçmeli) 1 3 5
VTS130 Yeni İlaç Keşfetme Metotları (Seçmeli) 5 2 2 4 4 3 3 2
VTS132 Bilimsel Araştırma Tasarımı ve Uygulanması (Seçmeli) 3 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 5 2 1 3 2 4 2
UAI102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Zorunlu) 2 4 4 5
UIN102 İngilizce II (Zorunlu) 3 5
UTD102 Türk Dili II (Zorunlu) 2 1
VET106 Embriyoloji (Zorunlu) 2 4 5 2 5 4 4 5 4 5 5 2 4 4 5 5 4 5
VET110 Histoloji II (Zorunlu) 2 5 3 5 3 5 5 2 3 2 5
VET114 Anatomi II (Zorunlu) 5 5 5
VET116 Fizyoloji I (Zorunlu) 5 4 4
VTS201 Laboratuvar Güvenliği ve İyi Laboratuvar Uygulamaları (Seçmeli) 5 2 2
VTS203 Mesleki Yabancı Dil (Seçmeli) 2 1 1 5
VTS207 Hayvan Barınakları Hijyeni ve Hastalıkları (Seçmeli) 4 5
VTS209 Farmakovijilans (Seçmeli) 4 2 5 2 1 5 5 5 5 5 5 5
VTS211 Bilimsel Araştırmalarda Hayvan Deneyleri ve Alternatif Yöntemler (Seçmeli) 3 1 1 3 2 1 1 3 2 2 2
VTS213 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği (Seçmeli) 2 5 5 5 3 5 5 4 5 2 4
VTS215 Biyokimyasal Analiz Yöntemleri (Seçmeli) 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5
VTS225 Egzersiz Fizyolojisi (Seçmeli) 5 4 2 1 1 3 3 4 3 3 3 5 5 5
VTS229 Biyoteknoloji (Seçmeli) 2 3 3 3 3 3 3 3
VET215 Hayvan Davranışları (Zorunlu) 5 4 2 2 1 4 2
VET217 Hayvan Refahı (Zorunlu) 5 3 4 3 2 2 2 5 3
VET225 Fizyoloji II (Zorunlu) 5 4 3 2 2 4 5 5
VET227 Biyokimya I (Zorunlu) 5 3 3 1 1 2 2 2 2 5
VET229 Topoğrafik Anatomi (Zorunlu) 5 2
VET231 İmmunoloji (Zorunlu) 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5
VET233 Genetik ve Moleküler Biyoloji (Zorunlu) 3 4 4 5 3 3 3 2 4 3 2 4 3 3 2 4 5
VET235 Hayvan Sağlığı Ekonomisi (Zorunlu) 4 4 3 3 2 3 2 5 2 3 3 3 2 2 2 1 4 2
VET237 Biyoistatistik (Zorunlu) 2 1 2 2 1
VTS204 Tropikal Viral ve Zoonotik Enfeksiyonlar (Seçmeli) 5 4 5 4 5 5
VTS206 Farmakoloji ve Toksikolojide Analitik Yöntemler (Seçmeli) 3 4 3 2 5 4 3 4 3 3 3
VTS208 Klinik Biyogüvenlik (Seçmeli) 4 3 2 3
VTS210 Karşılaştırmalı Biyokimya (Seçmeli) 5 3 3 5 2 2 2 5 3 2 2 3 4 3 3 4 3 5 5
VTS218 Veteriner Sitoloji ve Sitopatoloji (Seçmeli) 2 2 5 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 5
VTS226 Patolojide Kullanılan Moleküler Teknikler (Seçmeli) 2 2 5 2 5 2 5 5
VTS230 Veteriner Nörofizyoloji (Seçmeli) 5 3 3 3 1 3 3 3 3 4 5 5
VET202 Mikrobiyoloji I (Zorunlu) 5 5 3 3 4 3 4 3 3 5
VET204 Viroloji I (Zorunlu) 5 1 3
VET208 Yem Hijyeni ve Teknolojisi (Zorunlu) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VET210 Biyokimya II (Zorunlu) 5 3 1 3 1 1 1 1 2 5
VET218 Zootekni I (Zorunlu) 2 3 3 2 1 1 1 1
VET222 Genel Patoloji (Zorunlu) 5 5 3 3 5 3 5 5 3 2 3 3 2 5
VET224 Genel Parazitoloji (Zorunlu) 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 4 4 2 4
VET228 Helmintoloji (Zorunlu) 5 5 4 5 3 3 3 5