Zootekni (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BYEZO3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
BYEZO4 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
YLZO701 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLZO702 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLZOS701 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLZOS702 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLZOT701 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
YLZOT702 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
YLZT14 Zooteknide Araştırma Yapma ve Sunma Tekni. 3-0 6 3 Zorunlu
ZO0033 Küçükbaş Hayvanlarda Kayıt Tutma Sistemleri 3-0 6 3 Zorunlu
ZO0035 Hayvan Beslemede Mineraller 2-0 6 2 Zorunlu
ZO0036 Populasyon Genetiği 3-0 6 3 Zorunlu
ZO0039 Süt Sığırlarında Doğrusal Tip Puanlama 3-0 6 3 Zorunlu
ZO0040 Hayvan Refahı 3-0 6 3 Zorunlu
ZO0041 Çiftlik Yönetimi 4-0 6 4 Zorunlu
ZO0048 Moleküler Markörlerin Çiftlik Hayvanlarında uygulamaları 3-0 6 3 Zorunlu
ZO0053 Çiftlik Hayvanlarda Genetik Çeşitlilik 3-0 6 3 Zorunlu
ZO002 Küçükbaş Hayvanlarda karkas parçalama 4-0 6 4 Seçmeli
ZO0028 R ile Non-Parametrik İstatistik Analiz 3-0 6 3 Seçmeli
ZO0044 Uygulamalı Regresyon Analizi 3-0 6 3 Seçmeli
ZO0049 Uygulamalı Parametrik Olmayan İstatistik 3-0 6 3 Seçmeli
ZO005 Yumurta Bilimi ve Teknolojik Özellikleri 3-0 6 3 Seçmeli
ZO0050 Kuluçka Yönetimi ve Embriyoloji 3-0 6 3 Seçmeli
ZO0052 Organik Kanatlı Yetiştiriciliği 3-0 6 3 Seçmeli
ZO0055 Tavuk Ürünlerinde Kalite Kontrol ve Muhafaza Yöntemleri 3-0 6 3 Seçmeli
ZO011 Süt İneklerinin Beslenmesinde Güncel Yaklaşımlar 3-0 6 3 Seçmeli
ZO017 Bilgi Keşfinde Veri Önişleme 4-0 6 4 Seçmeli
ZO018 Kümeleme Analizi 3-0 6 3 Seçmeli
ZO022 Evrimsel Analiz 3-0 6 3 Seçmeli
ZO023 Çiftlik Hayvanlarında Moleküler Genetik Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
ZO506 Küçükbaşlarda Sürü Yönetimi İşleri 3-0 6 3 Seçmeli
ZO510 Araştırma ve Deneme Metodları II 4-0 6 4 Seçmeli
ZO544 Silo Yemi ve Silolama Tekniği 3-0 6 3 Seçmeli
ZO548 Küçükbaşlarda Meme Fizyolojısi ve Sağım Teknikleri 3-0 6 3 Seçmeli
ZO555 Küçükbaşlarda Verimlilik ve Artırılması Yolları 3-0 6 3 Seçmeli
ZO561 Sıcak İklimlerde Kanatlı Hayvan Besleme 3-0 6 3 Seçmeli
ZO590 Özel Kanatlı Hayvan Besleme 2-0 6 2 Seçmeli
ZO594 İleri Genetik 2-0 6 2 Seçmeli
ZO626 Koyun ve Keçi Davranışları 3-0 6 3 Seçmeli
ZO627 Küçükbaş Hayvanlarda Biyoklimatoloji 3-0 6 3 Seçmeli
ZO629 Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Sağlıklı ve Kaliteli Süt Üretimi 3-0 6 3 Seçmeli
ZO631 Hayvancılıkta Bilimsel Eser Yazma ve Sunma Teknikleri 2-0 6 2 Seçmeli
ZO635 Çiftlik Hayvanlarının Beslenmesinde Son Gelişmeler 3-0 6 3 Seçmeli
ZO636 Çiftlik Hayvanlarında Beslenme ve Çevre İlişkileri 3-0 6 3 Seçmeli
ZO637 Bilgisayar Destekli Biyoistatistik 4-0 6 4 Seçmeli
ZO639 Arı Genetik ve Islahı 3-0 6 3 Seçmeli
ZO640 Ana Arı Yetiştirme ve Üretim Teknikleri 3-0 6 3 Seçmeli
ZO641 Bal Arısının Biyolojisi ve Davranış Özellikleri 3-0 6 3 Seçmeli
ZO642 Bal Arısı Hastalık ve Zararlıları Teşhis, Tedavi ve Korunma Yöntemleri 3-0 6 3 Seçmeli
ZO652 Sığır Yetiştiriciliğinde Damızlık Seçimi 3-0 6 3 Seçmeli
ZO653 Sığır Davranışları 3-0 6 3 Seçmeli
ZO656 R ile istatistik Programlama ve Analiz 4-0 6 4 Seçmeli
ZO657 Sığır Yetiştiriciliğinde İklimsel Elementlerin Üretime Etkisi ve Alınabilecek Önlemler 3-0 6 3 Seçmeli
ZO662 Yumurta Tavuğu Yetiştirme ve Islahı 3-0 6 3 Seçmeli
ZO669 Yem Değerlendirme ve Analiz Yöntemleri -2 1-2 6 2 Seçmeli
ZO671 Et Tavuğu Yetiştirme ve Islahı 3-0 6 3 Seçmeli