İletişim Çalışmaları (Tezli) (Disiplinlerarası)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
ILEM700 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
ILEM701 Sosyal Teori ve Medya Çalışmaları 3-0 6 3 Zorunlu
ILEM703 Bilimsel Araştırma Yöntemi ve Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
ILEM742 Alan Araştırmaları 3-0 6 3 Zorunlu
ILEM744 Yeni Medya Ortamında İletişim Araştırma ve Yöntemleri 3-0 6 3 Zorunlu
ILEM746 Kültür Eleştirisi ve Sinema 3-0 6 3 Zorunlu
ILEM749 İletişim Çalışmaları ve Araştırmaları (Z) 3-0 6 3 Zorunlu
ILEMS700 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
ILEMT700 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
ILEM706 Sinema Araştırmalarında Yöntem 3-0 6 3 Seçmeli
ILEM708 Medya ve Söylem Çalışmaları 3-0 6 3 Seçmeli
ILEM709 Sinema Tarihi ve Kuramı 3-0 6 3 Seçmeli
ILEM710 Gündelik Yaşam Etnografisi 3-0 6 3 Seçmeli
ILEM711 Kültürel Kimlik 3-0 6 3 Seçmeli
ILEM713 Toplumsal Cinsiyet ve İletişim 3-0 6 3 Seçmeli
ILEM714 Alternatif Medya Kuramları 3-0 6 3 Seçmeli
ILEM716 Ulusaşırı Alan, Göç ve Medya 3-0 6 3 Seçmeli
ILEM717 Halkla İlişkiler Teorileri ve Eleştirel Yaklaşımlar 3-0 6 3 Seçmeli
ILEM718 Tüketim Kültürü ve Eğilimleri 3-0 6 3 Seçmeli
ILEM722 Medyada Ötekileştirme Politikaları 3-0 6 3 Seçmeli
ILEM724 Kitle İletişim Sistemleri ve İfade Özgürlüğü 3-0 6 3 Seçmeli
ILEM726 Feminist Film Kuramı 3-0 6 3 Seçmeli
ILEM727 Kültürlerarası İletişim Tartışmaları 3-0 6 3 Seçmeli
ILEM730 Sağlık İletişimi Dinamikleri ve Sağlıklı Olma Kültürü 3-0 6 3 Seçmeli
ILEM731 Gözetim Toplumu ve Mahremiyet 3-0 6 3 Seçmeli
ILEM732 Eleştirel Düşünme ve Eleştirel Kuram 3-0 6 3 Seçmeli
ILEM733 Çok Kültürlü Toplum ve Farklılıkların Yönetimi 3-0 6 3 Seçmeli
ILEM734 Siyasal İletişim 3-0 6 3 Seçmeli
ILEM737 İletişim Etiği 3-0 6 3 Seçmeli
ILEM738 Popüler Kültür Tartışmaları 3-0 6 3 Seçmeli
ILEM739 Modernleşme Kuramları ve Sosyal Değişme 3-0 6 3 Seçmeli
ILEM740 Yeni Medya Teorileri 3-0 6 3 Seçmeli
ILEM741 Yeni Medya ve Toplum 3-0 6 3 Seçmeli
ILEM743 Çağdaş Retorik Kuramları 3-0 6 3 Seçmeli
ILEM745 Dijital Dönüşüm ve Dijital Okuryazarlık 3-0 6 3 Seçmeli
ILEM747 Sinema ve Ekolojik Çalışmalar 3-0 6 3 Seçmeli
ILEM751 Sosyal Ağlar ve İletişim Pratiklerinin Eleştirisi 3-0 6 3 Seçmeli