Alman Dili Eğitimi

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
ADE1800 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
ADE1801 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
ADE845 Grunlagen des wissenschaftlichen Arbeitens I 3-0 6 3 Zorunlu
ADE846 Grundlaen des wissenschaftlichen Arbeitens II 3-0 6 3 Zorunlu
ADES800 Seminer (Z) 0-0 8 0 Zorunlu
ADE803 Karşılaştırmalı Dilbilgisi ve Almancanın Öğretimi I 3-0 6 3 Seçmeli
ADE804 Karşılaştırmalı Dilbilgisi ve Almancanın Öğretimi II 3-0 6 3 Seçmeli
ADE809 Çeviribilim I 3-0 6 3 Seçmeli
ADE810 Çeviribilim II 3-0 6 3 Seçmeli
ADE815 Diledinimi I 3-0 6 3 Seçmeli
ADE816 Diledinimi II 3-0 6 3 Seçmeli
ADE823 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I 3-0 6 3 Seçmeli
ADE824 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II 3-0 6 3 Seçmeli
ADE825 Türkçe ve Almanca Yazın Kavramlarının Karşılaştırılması I 3-0 6 3 Seçmeli
ADE826 Türkçe ve Almanca Yazın Kavramlarının Karşılaştırılması II 3-0 6 3 Seçmeli
ADE827 Karşılaştırmalı Yazın Bilimi I 3-0 6 3 Seçmeli
ADE828 Karşılaştırmalı Yazın Bilimi II 3-0 6 3 Seçmeli
ADE829 İkinci Yabancı Dil. Öğret./Öğrenimi I 3-0 6 3 Seçmeli
ADE830 İkinci Yabancı Dil Öğret./Öğrenimi II 3-0 6 3 Seçmeli
ADE831 Çeviri ve Yabancı Dil Eğitimi I 3-0 6 3 Seçmeli
ADE832 Çeviri ve Yabancı Dil Eğitimi II 3-0 6 3 Seçmeli
ADE835 Öğrenme Güdüsü ve Yeni Teknoloji Kullanımı I 3-0 6 3 Seçmeli
ADE836 Öğrenme Güdüsü ve Yeni Teknoloji Kullanımı II 3-0 6 3 Seçmeli
ADE837 Dilsel Yönlendirme Teknikleri I 3-0 6 3 Seçmeli
ADE838 Dilsel Yönlendirme Teknikleri II 3-0 6 3 Seçmeli
ADE847 Çağdaş Edebiyat Öğretim Yöntemleri I 3-0 6 3 Seçmeli
ADE848 Çağdaş Edebiyat Öğretim Yöntemleri II 3-0 6 3 Seçmeli
ADE849 Grammatikvermittlung im DaF-Unterricht I 3-0 6 3 Seçmeli
ADE850 Grammatikvermittlung im DaF-Unterricht II 3-0 6 3 Seçmeli