Temel İslam Bilimleri

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
TİB831 Arapça Edebi Metinler 3-0 6 3 Zorunlu
TİB865 İslami Bilimlerde Araştırma Metodolojisi 3-0 6 3 Zorunlu
TİBS800 Seminer (Z) 0-0 8 0 Zorunlu
TİB801 Hadis Metodolojisinde Yeni Yaklaşımlar 3-0 6 3 Seçmeli
TİB803 Hadis İlimleri I 3-0 6 3 Seçmeli
TİB805 Mukayeseli Fıkıh Usulü 3-0 6 3 Seçmeli
TİB807 Mukayeseli İslam Hukuku 3-0 6 3 Seçmeli
TİB809 Kur`an İlimleri ve Problemleri 3-0 6 3 Seçmeli
TİB813 Hadis Usulü Metinleri 3-0 6 3 Seçmeli
TİB815 Klasik Hadis Metinleri 3-0 6 3 Seçmeli
TİB835 Zihniyetlere Göre Mezhep Tipolojileri 3-0 6 3 Seçmeli
TİB837 Sünni Düşünce Geleneğinin Teşekkül Süreci 3-0 4 3 Seçmeli
TİB845 Osmanlı Türkcesi 3-0 6 3 Seçmeli
TİB853 Arap Dilinde Vaz`, İştikak ve Sarf 3-0 6 3 Seçmeli
TİB855 Modern Arap Edebiyatında Şiir, Roman ve Hikaye 3-0 6 3 Seçmeli
TİB857 Siyer ve Erken Dönem İslam Tarihi Kaynakları 3-0 6 3 Seçmeli
TİB859 Kelam İlminde Varlık Problemi 3-0 6 3 Seçmeli
TİB861 İslam Düşüncesinde Siyaset-Din İlişkileri 3-0 6 3 Seçmeli
TİB863 Kuran Yorumunda Metin Dışı Bağlam Olgusu 3-0 6 3 Seçmeli
TİB871 Kur'an Kıssalarını Anlamanın İmkanı 3-0 6 3 Seçmeli
TİB873 Tefsirde İsrailiyyat'ın Kaynak ve Bilgi Değeri 3-0 6 3 Seçmeli
TİB874 Kur'an, Vahiy, Nüzul İlişkisi 3-0 6 3 Seçmeli
TİB875 Kıraat-Tefsir İlişkisi 3-0 6 3 Seçmeli
TİB876 Mit, Tarih ve Din İlişkisi Bağlamında Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam'ı Anlama 3-0 6 3 Seçmeli
TİB878 Kıraat-Dil İlişkisi 3-0 6 3 Seçmeli
TİB879 Kıraat İlminde İhticac Olgusu 3-0 6 3 Seçmeli
TİB881 İslam Ceza Hukuku 3-0 6 3 Seçmeli
TİB882 Akit Teorisi 3-0 6 3 Seçmeli
TİB883 Osmanlı Dönemi Fıkıh Usulü Metinleri 3-0 6 3 Seçmeli
TİB884 Osmanlı Yargı Kararları 3-0 6 3 Seçmeli
TİB886 Kıraat İlmi ve Mushaf İmlası 3-0 6 3 Seçmeli