Gıda Mühendisliği (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BYEGM3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
BYEGM4 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
YLGM701 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLGM702 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLGMS701 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLGMS702 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLGMT701 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
YLGMT702 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
GM0015 Buğday Öğütme Teknolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
GM0016 Tahıl Ekstrüzyon Ürünleri 3-0 6 3 Seçmeli
GM0018 Şekerli Un Mamülleri 2-2 6 3 Seçmeli
GM0019 Gıdalarda Raf Ömrü 3-0 6 3 Seçmeli
GM002 Yemeklik Yağ İşleme Teknolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
GM0020 Processed Meats 2-2 6 3 Seçmeli
GM0021 Phenolic Compounds & Antioxidants in Foods 3-0 6 3 Seçmeli
GM0022 Gıdaların Tekstürel ve Reolojik Özellikleri 3-0 6 3 Seçmeli
GM0023 Yağ Sanayi Atıklarının Değerlendirilmesi ve Atık Yönetimi 3-0 6 3 Seçmeli
GM0024 Kızartma Yağı Üretim Teknolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
GM0025 Metot Validasyonu, Ölçüm Belirsizliği ve Kalite Kontrol 3-0 6 3 Seçmeli
GM0026 Food Emulsions 3-0 6 3 Seçmeli
GM0028 İleri Duyusal Analiz Teknikleri 3-0 6 3 Seçmeli
GM0029 Şarap Kimyası 3-0 6 3 Seçmeli
GM003 Gıda Sanayinde Mikrodalga Kulanımı ve Mikrodalga-Mikroorganizma İlişkisi 2-0 6 2 Seçmeli
GM0030 ISO/IEC 17025 Labaratuvar Yönetim Sistemi 3-0 6 3 Seçmeli
GM0033 Geleneksel Süt Ürünleri ve Coğrafi İşaret 3-0 6 3 Seçmeli
GM0036 Alkollü İçkiler ve Analiz Yöntemleri 3-0 6 3 Seçmeli
GM0040 İçme Sütü Teknolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
GM0042 Süt Endüstrisinde Gelişmeler 3-0 6 3 Seçmeli
GM005 Zeytinyağı İşleme Teknolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
GM006 Alkolsüz İçeceklerin Kimyası ve Teknolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
GM007 Gıdalarda Kurutma Teknolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
GM546 Fermantasyon Biyokimyası 3-0 6 3 Seçmeli
GM554 Süt ve Süt Ürünlerinde Temel Analiz Yöntemleri 3-0 6 3 Seçmeli
GM567 Gıdalarda Aroma Maddeleri 3-0 6 3 Seçmeli
GM573 Enzim Teknolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
GM576 Peynir Üretim Teknolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
GM584 Fermente Süt Ürünleri 3-0 6 3 Seçmeli
GM602 Mikrobiyal Kaynaklı Enzimler 2-0 6 2 Seçmeli
GM609 Dondurma Teknolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
GM613 Tahıl Ürünlerinde Analitik Kalite Kontrol 2-2 6 3 Seçmeli
GM616 Gıda sektöründe Kalite Yönetim Sistemleri 3-0 6 3 Seçmeli
GM627 Gıdaların Biyolojik Yöntemlerle Dayandırılması 3-0 6 3 Seçmeli
GM628 Modifiye Yağlar ve Üretim Teknolojileri 3-0 6 3 Seçmeli
GM630 Süt Ürünlerinin Ambalajlanmaları ve Soğuk Muhafazaları 3-0 6 3 Seçmeli
GM632 Aroma Biyoteknolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
GM634 Mikroorganizma Genetiği ve Genetik Manipülasyonlar 3-0 6 3 Seçmeli
GM644 Gıdalarda Koku ve Tat Kusurları (off-flavour) 3-0 6 3 Seçmeli
GM647 Yemeklik Yağların Analitik Kalite Kontrolü 2-2 6 3 Seçmeli
GM652 Fermente Bitkisel Ürünler 3-0 6 3 Seçmeli
GM655 Süt Kimyası ve Biyokimyası 3-0 6 3 Seçmeli
GM661 Aroma Maddeleri Analiz Yöntemleri 3-0 6 3 Seçmeli
GM663 İleri Enstrümental Analiz Yöntemleri 3-0 6 3 Seçmeli
GM665 Maya Fizyolojisi ve Biyoteknolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
GM666 Biyoteknolojide Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri II 2-2 6 3 Seçmeli
GM667 Laktik Asit Bakterileri Fizyolojisi ve Biyoteknolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
GM674 Geleneksel Et Ürünleri Teknolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
GM677 Temel Süt Ürünleri Üretiminde Anahtar Bilgiler 3-0 6 3 Seçmeli
GM679 Duyusal Analiz Yöntemleri ve Panelist Eğitimi 3-0 6 3 Seçmeli
GM685 Biyoteknolojide Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri I 2-2 6 3 Seçmeli
GM691 Poultry Meat Processing 3-0 6 3 Seçmeli
GM693 Technology of Meat Processing and Improving Meat Quality 3-0 6 3 Seçmeli