Biyoteknoloji (Disiplinlerarası)

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BYEBT3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
BYEBT4 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
DBT801 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
DBT802 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
DBTS801 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
DBTS802 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
DBTT801 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
DBTT802 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
BT001 Tarımsal Biyoçeşitlilik 4-0 6 4 Seçmeli
BT002 Mikrobiyal Biyofilmler 2-0 6 2 Seçmeli
BT0060 Genin Moleküler Biyolojisi 4-0 6 4 Seçmeli
BT0062 Klinik Araştırmalarda Kullanılan Moleküler Biyofiziksel Yöntemler 2-2 6 3 Seçmeli
BT0068 Anaerobik Biyoteknoloji 3-0 6 3 Seçmeli
BT0083 Biyoteknolojide Matematiksel Modellemeler 3-0 6 3 Seçmeli
BT0084 Kanserin moleküler metabolizması 3-0 6 3 Seçmeli
BT0085 Moleküler Bitki Islahı 4-0 6 4 Seçmeli
BT0086 İleri Protein Biyokimyası 2-2 6 3 Seçmeli
BT0088 Transgenik Hayvan Teknolojisi ve in vivo Model Oluşturma 3-2 6 4 Seçmeli
BT0090 Hayvan Hastalıkları Aşı Bilimi Teknolojisi 4-0 6 4 Seçmeli
BT0099 Hayvan Hücre Kültürü Uygulamaları-I 2-2 6 3 Seçmeli
BT010 Amino Asit Biyokimyası II 2-2 6 3 Seçmeli
BT0104 Hedefe Yönelik Tedaviler ve Biyoteknoloji 3-0 6 3 Seçmeli
BT0110 Moleküler Parazitoloji 4-0 6 4 Seçmeli
BT0113 Bitki Doku Kültürlerinde Stres Fizyolojisi 2-2 6 3 Seçmeli
BT0117 Kanatlı Hayvanların Viral Enfeksiyonları 3-2 6 4 Seçmeli
BT0121 Hayvan Fizyolojisinde Güncel Biyoteknoloji Uygulamaları 3-2 6 4 Seçmeli
BT0131 Hastalıkların Tedavisinde Biyoteknolojik İlaçlar ve Yeni Yaklaşımlar 3-0 6 3 Seçmeli
BT0133 Moleküler Farmakolojideki Kalitatif ve Kantitatif Yöntemler ve Biyoteknolojideki Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
BT0135 Parazit Sistematiğinde Filogenetik Uygulamalar 3-2 6 4 Seçmeli
BT0137 Bitki Islahında Hücre Kültürü ve Somatik Melezleme Uygulamaları 4-0 6 4 Seçmeli
BT020 Süt ve Süt Ürünleri Atıklarının Biyoteknolojik Yöntemlerle Değerlendirilmesi 3-0 6 3 Seçmeli
BT030 Su Ürünlerinde Biyoaktif Bileşenler 3-0 6 3 Seçmeli
BT042 Sağlık Bilimlerinde Biyoinformatik - II 2-4 6 4 Seçmeli
BT057 Sağlık Bilimlerinde Biyoinformatik - I 3-2 6 4 Seçmeli
BT063 Sağlık Bilimlerinde Omic'ler 3-2 6 4 Seçmeli
BT535 Biyoteknolojide Çok Değişkenli İstatistik Analiz Yöntemleri 2-2 6 3 Seçmeli
BT543 Prediktif (Belirleyici) Mikrobiyoloji 3-0 6 3 Seçmeli
BT544 Bitkilerde Primer ve Sekonder Metabolit Analizleri 3-2 6 4 Seçmeli
BT546 Toprak Biyoteknolojisi 2-2 6 3 Seçmeli
BT549 Bitkilerde Sekonder Metabolitler ve Biyosentezi 4-0 6 4 Seçmeli
BT553 Transgenik Bitkilerde ve Üretim Materyallerinde Genetiği Değişitirilmiş Organizmaların Analizi 3-2 6 4 Seçmeli
BT558 Epigenetik 3-0 6 3 Seçmeli