Farmakoloji

Doktora Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
FAR603 Genel Farmakoloji 2-0 4 2 Zorunlu
FAR613 Doping Amaçlı Suistimal Edilen İlaçlar II 2-0 4 2 Zorunlu
FAR616 İlaç Toksisitesi 3-0 5 3 Zorunlu
FAR621 Endokrin Sistem Farmakolojisi 3-0 5 3 Zorunlu
FAR622 Endokrin Sistem Farmakolojisi II 2-0 4 2 Zorunlu
FAR630 Farmakovigilans 2-0 4 2 Zorunlu
FAR634 Biyofarmasi ve Farmakokinetik 2-0 4 2 Zorunlu
FAR635 Farmakodinamik 2-0 4 2 Zorunlu
FAR641 Sinir Sistemi Farmakolojisi I 2-0 4 2 Zorunlu
FAR642 Santral Sinir Sistemi FarmakolojisiII 2-0 4 2 Zorunlu
FAR643 CYP450 Enzimleri ve İlaç Biyotransformasyonu 2-0 5 2 Zorunlu
FAR646 Uterus Düz Kas Farmakolojisi 2-0 5 2 Zorunlu
FAR651 Narkotik Analjezikler 2-0 4 2 Zorunlu
FAR652 Narkotaik Olmayan Analjezikler 2-0 4 2 Zorunlu
FAR653 Moleküler Farmakoloji II 2-0 4 2 Zorunlu
FAR654 Moleküler Farmakolojide Pratik Yöntemler II 2-0 5 2 Zorunlu
FAR661 Düz Kas Farmakolojisi I 3-0 5 3 Zorunlu
FAR662 Düz Kas Farmakolojisi II 2-0 4 2 Zorunlu
FAR689 Deneysel Çalışmalarda Temel Kavramlar ve Analiz 3-4 7 4 Zorunlu
FAR691 Endotel Kaynaklı Vazoaktif Maddelerin Sentez, Salınım ve Farmakolojik Etkileri 2-0 4 2 Zorunlu
FAR693 Solunum Sistemi İlaçları I 2-0 4 2 Zorunlu
FAR694 Solunum Sistemi İlaçları II 2-0 4 2 Zorunlu
FAR696 Kardiyovasküler Sistem İlaçları 3-0 5 3 Zorunlu
FAR720 Uzmanlık Alan Dersi 0-0 5 0 Zorunlu
FAR725 Seminer Dersi 0-0 3 0 Zorunlu
FAR740 Doktora Tezi 0-0 25 0 Zorunlu
FAR600 İlaç Etkileşmeleri 2-0 4 2 Seçmeli
FAR602 İleri Moleküler Farmakoloji II 2-0 4 2 Seçmeli
FAR610 Ağrı ve Tedavisi 2-0 4 2 Seçmeli
FAR611 Kemoterapötik I 2-0 4 2 Seçmeli
FAR612 Kemoterapötik II 2-0 4 2 Seçmeli
FAR614 Antioksidan Tedavi Prensipleri 2-0 4 2 Seçmeli
FAR615 Gebelikte İlaç Kullanımı 2-0 4 2 Seçmeli
FAR617 GIS de Pratik Yöntemler 2-0 4 2 Seçmeli
FAR618 Proje Hazırlama Uygulama 2-0 4 2 Seçmeli
FAR619 Vitamin ve Mineraller 2-0 4 2 Seçmeli
FAR620 Davranış Farmakolojisi 2-0 4 2 Seçmeli
FAR623 Sindirim Sistemi Etkileyen İlaçlar 2-0 4 2 Seçmeli
FAR624 Antineoplastik İlaçlar ve Toksistesi 2-0 4 2 Seçmeli
FAR626 Besin ve İlaç Etkileşmesi 2-0 4 2 Seçmeli
FAR627 Ürogenital Sistem Farmakolojisinde Pratik Yöntemler 2-0 4 2 Seçmeli
FAR628 Yeni İlaç Geliştirilmesinde Temel Prensipler 2-0 4 2 Seçmeli
FAR631 Otokoidler 2-0 4 2 Seçmeli
FAR632 Prostanoidler ve Diğer Otakoidler 2-0 4 2 Seçmeli
FAR633 İlaç Kimyası 2-0 4 2 Seçmeli
FAR636 İmmünofarmakoloji 2-0 4 2 Seçmeli
FAR640 Purinerjik Sistem Farmakolojisi 2-0 4 2 Seçmeli
FAR644 Biyoeşdeğerlilik 2-0 5 2 Seçmeli
FAR645 Membran Taşıyıcıları ve İlaç Yanıtları 2-0 5 2 Seçmeli
FAR650 Farmakokinetik 2-0 4 2 Seçmeli
FAR655 Reçetelenen Bitkisel Kaynaklı İlaçlar II 2-0 4 2 Seçmeli
FAR656 İlaç Etkisi ve Yaşam Bilgisi II 2-0 4 2 Seçmeli
FAR657 Yaşam Tarzı Değişikliğinin Farmakolojik Tedaviye Katkısı II 2-0 4 2 Seçmeli
FAR658 Klinik Araştırmalarda Süreç ve Etik 2-0 5 2 Seçmeli
FAR659 Peptid ve Gaz Yapılı Otakoidler 2-0 5 2 Seçmeli
FAR664 Gastrointestinal Sistem Farmakolojisi II 2-0 4 2 Seçmeli
FAR670 Düz Kasta İyon Kanalları 2-0 4 2 Seçmeli
FAR671 Farmakogenetik I 2-0 4 2 Seçmeli
FAR672 Farmakogenetik II 2-0 4 2 Seçmeli
FAR680 Klinik Farmakoloji 2-0 4 2 Seçmeli
FAR681 Geriatrik Farmakoloji 2-0 4 2 Seçmeli
FAR682 Özel Hasta Gruplarında İlaç Kullanımı 2-0 4 2 Seçmeli
FAR684 Deneysel Konvilsüyon ve Depresyon Modelleri 2-0 4 2 Seçmeli
FAR685 Deneysel Alkolizm ve Aljezi Modelleri 2-0 4 2 Seçmeli
FAR686 Deneysel Nefrotoksisiste ve Diabet Modelleri 2-0 4 2 Seçmeli
FAR687 İzole Organ Preparatlarında Uygulama Modelleri 2-0 4 2 Seçmeli
FAR690 Nitrik Oksid 2-0 4 2 Seçmeli
FAR692 Endotelyum Farmakolojisi 2-0 4 2 Seçmeli
FAR695 Akılcı İlaç Kullanımı 2-0 4 2 Seçmeli
FAR697 Kardiyovasküler İlaçlar II 2-0 4 2 Seçmeli
FAR698 Fitoterapiye Farmakolojik Yaklaşım 2-0 4 2 Seçmeli
FAR699 İlaç etkilerinin değerlendirilmesinde in vivo yöntemler 2-0 4 2 Seçmeli