Hemşirelik

Doktora Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
HEM653 Araştırma Projesi I 2-0 4 2 Zorunlu
HEM654 Araştırma Projesi II 2-0 4 2 Zorunlu
HEM655 Hemşirelikte Kuramsal Ögeler I 3-0 5 3 Zorunlu
HEM656 Hemşirelikte Kuramsal Ögeler II 3-4 7 5 Zorunlu
HEM657 İleri Biyoistatistik 2-0 4 2 Zorunlu
HEM658 Nitel Araştırma Yöntemleri 2-0 4 2 Zorunlu
HEM659 Bilim Felsefesi 2-0 4 2 Zorunlu
HEM720 Uzmanlık Alan Dersi 0-0 5 0 Zorunlu
HEM725 Seminer 1-0 3 1 Zorunlu
HEM740 Doktora Tezi 0-0 25 0 Zorunlu
HEM600 İleri Hemşirelik Esasları I 3-2 7 4 Seçmeli
HEM601 İleri Hemşirelik Esasları II 3-2 7 4 Seçmeli
HEM602 Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar 2-4 7 4 Seçmeli
HEM603 Hemşirelikte Sistematik Yaklaşım 2-2 5 3 Seçmeli
HEM604 Hemşirelikte Teknolojinin Kullanımı (Hemşirelik Bilişimi) 2-0 4 2 Seçmeli
HEM605 Kanıta Dayalı Uygulamalar 2-0 4 2 Seçmeli
HEM606 Hemşirelik ve Liderlik 2-0 4 2 Seçmeli
HEM607 Hemşirelik Uygulamasında Yöntem Çalışması 3-0 5 3 Seçmeli
HEM608 Sağlığın Değerlendirilmesi 3-0 5 3 Seçmeli
HEM609 Jinekolojik Onkoloji 3-2 7 4 Seçmeli
HEM610 Cinsel Sağlık 2-0 6 2 Seçmeli
HEM611 İnfertilite Hemşireliği 3-2 7 4 Seçmeli
HEM612 Aile Planlaması 3-2 7 4 Seçmeli
HEM613 Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar 3-0 7 3 Seçmeli
HEM614 İleri Perinatoloji Hemşireliği 3-2 7 4 Seçmeli
HEM615 Jinekoloji Hemşireliği 3-2 7 4 Seçmeli
HEM616 Kadın ve Liderlik 2-0 6 2 Seçmeli
HEM617 Kadın Sağlığı Hizmetlerinde Evde Bakım 2-0 6 2 Seçmeli
HEM618 Cerrahi Hemşireliğinde Hasta Bakımı ve Eğitimi I 3-2 7 4 Seçmeli
HEM619 Cerrahi Hemşireliğinde Hasta Bakımı ve Eğitimi II 3-2 7 4 Seçmeli
HEM620 Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü 2-0 6 2 Seçmeli
HEM621 Endoskopi Hemşireliği 2-0 6 2 Seçmeli
HEM622 Tamamlayıcı Tedaviler ve Hemşirelik 2-0 6 2 Seçmeli
HEM623 Transplantasyon Hemşireliği 2-0 6 2 Seçmeli
HEM624 Cerrahi Onkoloji Hemşireliği 2-0 6 2 Seçmeli
HEM625 Travma Hemşireliği 2-0 6 2 Seçmeli
HEM626 Cerrahide Yeni Gelişmeler 2-0 6 2 Seçmeli
HEM627 Yoğun Bakım Hemşireliği 2-4 7 4 Seçmeli
HEM629 Ağrı Kontrolünde Hemşirelik Yaklaşımları 2-4 7 4 Seçmeli
HEM630 Hemşirelikte Etik 2-0 4 2 Seçmeli
HEM631 Sağlık Politikaları ve Hemşirelik 2-0 4 2 Seçmeli
HEM632 Sosyo-Kültürel Değişim ve Hemşirelik 2-0 4 2 Seçmeli
HEM633 İleri Aile Sağlığı ve Hemşireliği I 2-0 4 2 Seçmeli
HEM634 İleri Aile Sağlığı ve Hemşireliği II 2-0 4 2 Seçmeli
HEM635 Pediatrik Aciller ve Hemşirelik 2-3 6 4 Seçmeli
HEM636 Çocuk İhmal ve İstismarında Hemşirelik 1-0 2 1 Seçmeli
HEM637 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Kullanılan Kuramlar 2-0 4 2 Seçmeli
HEM638 İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I 3-2 7 4 Seçmeli
HEM639 İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II 3-2 7 4 Seçmeli
HEM640 Gelişimsel Pediatri ve Hemşirelik 2-0 4 2 Seçmeli
HEM641 İletişim Problemi Olan Çocuğa Yaklaşım 2-0 4 2 Seçmeli
HEM642 İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Semineri I 0-1 2 0 Seçmeli
HEM643 İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Semineri II 0-1 2 0 Seçmeli
HEM644 Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği I 2-4 6 4 Seçmeli
HEM645 Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği II 2-4 6 4 Seçmeli
HEM646 Yenidoğan Hemşireliği I 2-4 6 4 Seçmeli
HEM647 Yenidoğan Hemşireliği II 2-4 6 4 Seçmeli
HEM648 Yoğun Bakımda Analjezi ve Sedasyon 2-0 4 2 Seçmeli
HEM650 Adli Olgularda Hemşirelik Yaklaşımları 2-0 4 2 Seçmeli
HEM651 Kadına Yönelik Şiddet 2-0 4 2 Seçmeli
HEM652 İletişim Becerileri 2-0 4 2 Seçmeli
HEM660 Hemşirelik Bakımında Güncel Yaklaşımlar 3-0 5 3 Seçmeli
HEM661 Araştırmayı Yayına Dönüştürme Süreci 2-0 4 2 Seçmeli
HEM662 Hemşirelik Bakımında Hasta Güvenliği 3-0 5 3 Seçmeli
HEM663 İleri Hemşirelik Esasları Klinik Uygulaması 1-4 7 6 Seçmeli
HEM664 Sağlık Turizmi ve Hemşirelik 2-0 6 2 Seçmeli
HEM665 Özel Durumlarda Cerrahi Hemşireliği 2-0 6 2 Seçmeli
HEM666 Cerrahi Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar 2-0 6 2 Seçmeli
HEM667 Cerrahi Hemşireliğinde Evde Bakım 2-0 6 2 Seçmeli
HEM668 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I 3-0 6 3 Seçmeli
HEM669 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları I 2-4 6 4 Seçmeli
HEM670 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması I 0-3 5 6 Seçmeli
HEM672 Kişilerarası Şiddet ve Ruhsal Travma 2-0 4 2 Seçmeli
HEM673 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II 3-0 5 3 Seçmeli
HEM674 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları II 2-4 6 4 Seçmeli
HEM675 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması II 0-3 5 6 Seçmeli
HEM678 Vakalarla Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 2-0 6 2 Seçmeli
HEM679 Yara ve Yara İyileşmesi 2-0 6 2 Seçmeli
HEM680 Acil Hemşireliğinde Kanıt Temelli Bakım Uygulamaları 4-0 7 4 Seçmeli
HEM681 Acil Hemşireliğinde Kanıt Temelli Bakım 2-0 6 2 Seçmeli
HEM682 Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme Protokolleri ve Hemşirelik Bakımı 2-0 6 2 Seçmeli
HEM684 Yönetimde Liderlik 2-0 4 2 Seçmeli
HEM685 Hemşirelikte Kaynakların Yönetimi 2-0 4 2 Seçmeli
HEM686 İnovasyon Yönetimi 2-0 4 2 Seçmeli
HEM687 Sağlık Mevzuatı 4-0 5 4 Seçmeli
HEM689 Hemşirelikte Yönetsel Sorunlar 2-0 3 2 Seçmeli
HEM695 Sağlık Tanılaması ve Fiziksel Muayene 3-0 6 3 Seçmeli
HEM696 İç Hastalıkları Hemşireliği I 3-0 6 3 Seçmeli
HEM697 İç Hastalıkları Hemşireliği II 3-0 6 3 Seçmeli
HEM699 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması I 2-6 6 5 Seçmeli
HEM700 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması II 1-6 6 4 Seçmeli
HEM704 Erişkin Sağlığını Koruma ve Geliştirme 3-0 5 3 Seçmeli
HEM801 Onkoloji Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar 3-0 5 3 Seçmeli
HEM805 Günübirlik Cerrahi Süreci ve Hemşirelik Bakımı 2-0 3 2 Seçmeli
HEM806 Cerrahi Hastalıklarda Bakım ve Teknolojinin Kullanımı 2-0 3 2 Seçmeli
HEM807 Elektroanaljezi Yönetimi: TENS ve Hemşirelik Bakımı 2-4 6 3 Seçmeli
HEM808 Yoğun Bakım Enfeksiyonlarının Yönetimi ve Hemşirelik Bakımı 2-4 6 3 Seçmeli
HEM810 Yaşlı Sağlığı ve Hemşirelik 2-0 3 2 Seçmeli
HEM811 Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalar 3-0 5 3 Seçmeli
HEM812 Yaşlı İstismar ve İhmali 2-0 5 2 Seçmeli
HEM813 Hemşirelikte Bilişim ve İnovasyon 2-0 5 2 Seçmeli
HEM814 İntegratif Sağlık Uygulamaları 3-0 5 3 Seçmeli