Ekonometri (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
IEM1700 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
IEM701 Ekonometri I 3-0 6 3 Zorunlu
IEM766 Ekonometride Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik 3-0 6 3 Zorunlu
IEM702 Ekonometri II 3-0 6 3 Seçmeli
IEM703 Uygulamalı Ekonometri I 3-0 6 3 Seçmeli
IEM704 Uygulamalı Ekonometri II 3-0 6 3 Seçmeli
IEM705 Ekonometride Ekoller I 3-0 6 3 Seçmeli
IEM706 Ekonometride Ekoller II 3-0 6 3 Seçmeli
IEM707 Matematiksel İktisat I 3-0 6 3 Seçmeli
IEM708 Matematiksel İktisat II 3-0 6 3 Seçmeli
IEM709 Zaman Serileri Analizi I 3-0 6 3 Seçmeli
IEM710 Zaman Serileri Analizi II 3-0 6 3 Seçmeli
IEM711 Yöneylem Araştırması I 3-0 6 3 Seçmeli
IEM712 Yöneylem Araştırması II 3-0 6 3 Seçmeli
IEM713 Matrisler Kuramı 3-0 6 3 Seçmeli
IEM721 Sınırlı Bağımlı Değişkenli Modeller I 3-0 6 3 Seçmeli
IEM722 Sınırlı Bağımlı Değişkenli Modeller II 3-0 6 3 Seçmeli
IEM723 Bilgisayar Uygulamalı İstatistik Yönt. 3-0 6 3 Seçmeli
IEM729 Regresyon Teorisi 3-0 6 3 Seçmeli
IEM732 Matematiksel İstatistik I 3-0 6 3 Seçmeli
IEM733 Matematiksel İstatistik II 3-0 6 3 Seçmeli
IEM740 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemleri 3-0 6 3 Seçmeli
IEM741 Dynamic Panel Data Models I 3-0 6 3 Seçmeli
IEM742 Dynamic Panel Data Models II 3-0 6 3 Seçmeli
IEM745 Uygulamalı Zaman Serisi Analizleri I 3-0 6 3 Seçmeli
IEM746 Uygulamalı Zaman Serisi Analizleri II 3-0 6 3 Seçmeli
IEM747 Mekansal Ekonometri I 3-0 6 3 Seçmeli
IEM748 Mekansal Ekonometri II 3-0 6 3 Seçmeli
IEM749 Panel Veri Analizi I 3-0 6 3 Seçmeli
IEM750 Panel Veri Analizi II 3-0 6 3 Seçmeli
IEM755 Veri Madenciliği Yöntemleri I 3-0 6 3 Seçmeli
IEM756 Veri Madenciliği Yöntemleri II 3-0 6 3 Seçmeli
IEM757 İleri Doğrusal Programlama 3-0 6 3 Seçmeli
IEM758 Karar Analizi 3-0 6 3 Seçmeli
IEM759 Çok Amaçlı Optimizasyon 3-0 6 3 Seçmeli
IEM760 Uygulamalı İstatistik 3-0 6 3 Seçmeli
IEM761 İstatistiksel Analiz 3-0 6 3 Seçmeli
IEM762 Simülasyon 3-0 6 3 Seçmeli
IEM763 İstatistiksel Tahmin 3-0 6 3 Seçmeli