Temel İslam Bilimleri (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
TİB1709 İslam Hukukunda Hüküm Çıkarma Yöntemleri 3-0 6 3 Zorunlu
TİB1711 Klasik Fıkıh Metinleri 3-0 6 3 Zorunlu
TİB757 İçtihad Teorisi 3-0 6 3 Zorunlu
TİB759 Arapça Tercüme Teknikleri I 3-0 6 3 Zorunlu
TİB767 İslam Hukukunda Kanunlaştırma Hareketleri 3-0 6 3 Zorunlu
TİB791 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3-0 6 3 Zorunlu
TİB793 Kıraat İlmi ve Tarihi 3-0 6 3 Zorunlu
TİB795 Kıraat İlminin Temel Kaynakları 3-0 6 3 Zorunlu
TİBS700 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
TİB1707 Mukayeseli Kelam Problemleri 3-0 6 3 Seçmeli
TİB1710 Sistematik Kelam Problemleri 3-0 6 3 Seçmeli
TİB1720 Klasik Usul Metinleri 3-0 6 3 Seçmeli
TİB1722 İslam Ceza Hukuku 3-0 6 3 Seçmeli
TİB1724 Dilbilimsel Tefsirlerde Kıraat Olgusu 3-0 6 3 Seçmeli
TİB1725 Kur'an, Öteki ve Mitoloji 3-0 6 3 Seçmeli
TİB1726 Kıraat İlminin Temel Problemleri 3-0 6 3 Seçmeli
TİB701 Hadisleri Oluşmasında İslam Öncesi Kültürün Tesiri 3-0 6 3 Seçmeli
TİB703 Hadislerin Yorumlanış Metodu ve Teknikleri 3-0 6 3 Seçmeli
TİB705 Mukayeseli Hadis Metodolojisi I 3-0 6 3 Seçmeli
TİB717 Hukuk Başlangıcı 3-0 6 3 Seçmeli
TİB719 İslam Hukuku Metodoljisi I 3-0 6 3 Seçmeli
TİB721 Mukayeseli Aile Hukuku 3-0 6 3 Seçmeli
TİB723 Çağdaş Fıkıh Problemleri 3-0 6 3 Seçmeli
TİB725 Kelâmî Düşüncenin Sistematik Gelişimi 3-0 6 3 Seçmeli
TİB727 İslamın Temel Esaslarına Kelâmî Bakışlar 3-0 6 3 Seçmeli
TİB731 Kelam Metodolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
TİB733 Hadis Literatürü I 3-0 6 3 Seçmeli
TİB735 İlk Dönem Sünnet Anlayışları 3-0 6 3 Seçmeli
TİB737 Hadis Metinleri I 3-0 6 3 Seçmeli
TİB745 Arap Edebiyatı Tarihi I 3-0 6 3 Seçmeli
TİB747 Yüksek Gramer I 3-0 6 3 Seçmeli
TİB749 Klasik Arapça Metinleri I 3-0 6 3 Seçmeli
TİB751 Kur’ân’ın Metinleşme Tarihi 3-0 6 3 Seçmeli
TİB753 Klasik Tefsir Metinleri I 3-0 6 3 Seçmeli
TİB755 Tefsir Tarihi I 3-0 6 3 Seçmeli
TİB756 Tefsir Tarihi II 3-0 6 3 Seçmeli
TİB763 Mezhepler Tarihi Metodolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
TİB765 İlk Dönem İktidar Mücadelesinde Alternatif Yaklaşımlar 3-0 6 3 Seçmeli
TİB766 Günümüz İslam Dünyasında Dini Akımlar 3-0 6 3 Seçmeli
TİB779 Din Dili Arapça I 3-0 6 3 Seçmeli
TİB781 Arapçanın Dil Yapısı ve Özellikleri 3-0 6 3 Seçmeli
TİB783 İslam Kelamında Nübüvvet Algısı 3-0 6 3 Seçmeli
TİB785 Eş`ari Kelam Okulu 3-0 6 3 Seçmeli
TİB787 İslam Düşüncesinde Rasyonalite Sorunsalı 3-0 6 3 Seçmeli
TİB789 Kuran Semantiği 3-0 6 3 Seçmeli