Sınıf Öğretmenliği

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

2022 - 2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
SÖ1800 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
SÖ800 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
SÖS800 Seminer (Z) 0-0 8 0 Zorunlu
SÖ801 Öğretmenlerde Örgütsel ve Mesleki Bağlılık 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ802 Öğretmenlerde Kişilerarası İlişkiler ve Problem Çözme 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ803 İlköğretimde Aile Katılımı Okul-Aile İşbirliği 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ804 Okulda Şiddet: Önleme ve Başetme Stratejileri 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ805 İleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ806 İlköğretim Programlarının Geliştirmesi 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ807 Öğrenme Kuramları ve Sınıf İçi Uygulamalar 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ808 Çadaş Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları Semineri 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ809 İlköğretimde Matematik Öğretiminde Yen Yaklaşımlar ve Temel Sorunlar 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ810 Sınıf Yönetimi Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ811 Türk Eğitim Sistemi Dünü, Bugünü ve Geleceğe Bakış 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ812 Program Geliştirme İle İlgili Çalışmaların İncelenmesi 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ813 Eğitimde Program Değerlendirme 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ814 Öğrenme Stilleri ve Öğretim Stilleri 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ815 Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ816 İlkokuma ve Yazma Öğretiminde Teknolojik Materyal Kullanımı 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ817 Program Geliştirme ve Öğretim 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ819 Program Geliştirmede Araştırma Sorunları 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ821 Çağdaş Yaklaşımlarla Türkçe Öğretiminde Anlama ve Anlatma Teknikleri 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ822 Çocuk Edebiyatı Ürünleri ve Değerler Eğitimi 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ823 Eğitimde Motivasyon 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ824 MaxQda İle Nitel Analizde Üst Düzey Uygulamalar 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ825 Yazılı ve Sözlü Anlatım Beceri Kazandırma Teknikleri 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ826 Eğitimde Üst Düzey İstatistik Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ827 Sosyal Bilimlerde Karma Yöntem Araştırmaları 3-0 6 3 Seçmeli