Sınıf Öğretmenliği

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

2023 - 2024 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
SÖ1800 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
SÖ1805 İleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3-0 8 3 Zorunlu
SÖ1815 Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri 3-0 8 3 Zorunlu
SÖ1826 Eğitimde Üst Düzey İstatistik Uygulamaları 3-0 8 3 Zorunlu
SÖ800 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
SÖS800 Seminer (Z) 0-0 8 0 Zorunlu
SÖ1801 Öğretmenlerde Örgütsel ve Mesleki Bağımlılık 3-0 8 3 Seçmeli
SÖ1802 Öğretmenlerde Kişilerarası İlişkiler ve Problem Çözme 3-0 8 3 Seçmeli
SÖ1803 İlköğretimde Aile Katılımı Okul-Aile İşbirliği 3-0 8 3 Seçmeli
SÖ1806 İlköğretim Programlarının Geliştirilmesi 3-0 8 3 Seçmeli
SÖ1808 Çağdaş Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları Semineri 3-0 8 3 Seçmeli
SÖ1809 İlköğretimde Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar ve Temel Sorunlar 3-0 8 3 Seçmeli
SÖ1810 Sınıf Yönetimi Uygulamaları 3-0 8 3 Seçmeli
SÖ1811 Türk Eğitim Sistemi Dünü, Bugünü ve Geleceğe Bakış 3-0 8 3 Seçmeli
SÖ1812 Program Geliştirme ile İlgili Çalışmaların İncelenmesi 3-0 8 3 Seçmeli
SÖ1813 Eğitimde Program Değerlendirme 3-0 8 3 Seçmeli
SÖ1814 Öğrenme Stilleri ve Öğretim Stilleri 3-0 8 3 Seçmeli
SÖ1816 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Teknolojik Materyal Kullanımı 3-0 8 3 Seçmeli
SÖ1817 Program Geliştirme ve Öğretim 3-0 8 3 Seçmeli
SÖ1819 Program Geliştirmede Araştırma Sorunları 3-0 8 3 Seçmeli
SÖ1820 Sosyal Bilimler İçin İstatistik 3-0 8 3 Seçmeli
SÖ1821 Çağdaş Yaklaşımlarla Türkçe Öğretiminde Anlama ve Anlatma Teknikleri 3-0 8 3 Seçmeli
SÖ1822 Çocuk Edebiyatı Ürünleri ve Değerler Eğitimi 3-0 8 3 Seçmeli
SÖ1823 Eğitimde Motivasyon 3-0 8 3 Seçmeli
SÖ1824 MaxQda ile Nitel Analizde Üst Düzey Uygulamalar 3-0 8 3 Seçmeli
SÖ1825 Yazılı ve Sözlü Anlatım Beceri Kazandırma Teknikleri 3-0 8 3 Seçmeli
SÖ1827 Sosyal Bilimlerde Karma Yöntem Araştırmaları 3-0 8 3 Seçmeli
SÖ1829 İlkokulda Matematiksel Modelleme 3-0 8 3 Seçmeli