Sınıf Öğretmenliği

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

Program Öğrenme Çıktıları ile Dersler Arasındaki İlişkiler

Ders PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15 PÖÇ16 PÖÇ17 PÖÇ18 PÖÇ19 PÖÇ20
SÖ1801 Öğretmenlerde Örgütsel ve Mesleki Bağımlılık (Seçmeli) 4 4 5 5 5 5 4 4
SÖ1802 Öğretmenlerde Kişilerarası İlişkiler ve Problem Çözme (Seçmeli) 5 4 5 4 5 5 4 4
SÖ1803 İlköğretimde Aile Katılımı Okul-Aile İşbirliği (Seçmeli) 5 5 5 4 4 4 3 4 3 3
SÖ1806 İlköğretim Programlarının Geliştirilmesi (Seçmeli) 5 4 3 5 4 5 2 1
SÖ1808 Çağdaş Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları Semineri (Seçmeli) 5 4 3 2
SÖ1809 İlköğretimde Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar ve Temel Sorunlar (Seçmeli) 5 5
SÖ1810 Sınıf Yönetimi Uygulamaları (Seçmeli) 3 1 2 3 3 5 5 1 1 3 1 1
SÖ1811 Türk Eğitim Sistemi Dünü, Bugünü ve Geleceğe Bakış (Seçmeli) 4 5 3
SÖ1812 Program Geliştirme ile İlgili Çalışmaların İncelenmesi (Seçmeli) 5 4 3 5 3 5 5 5 5 2 2 3 5 2 2 4 4
SÖ1813 Eğitimde Program Değerlendirme (Seçmeli) 4 5 2 3 4
SÖ1814 Öğrenme Stilleri ve Öğretim Stilleri (Seçmeli) 4 5 3 2 4 2 2 4 5 2 4 4 2 4 5 3 1
SÖ1816 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Teknolojik Materyal Kullanımı (Seçmeli) 4 3 2 2 2 3
SÖ1817 Program Geliştirme ve Öğretim (Seçmeli) 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 3 1
SÖ1819 Program Geliştirmede Araştırma Sorunları (Seçmeli) 4 5 3 5 5 2 2 5 1 2 3 4 3
SÖ1820 Sosyal Bilimler İçin İstatistik (Seçmeli) 5 5 5
SÖ1821 Çağdaş Yaklaşımlarla Türkçe Öğretiminde Anlama ve Anlatma Teknikleri (Seçmeli) 1 2 4 2 3 2
SÖ1822 Çocuk Edebiyatı Ürünleri ve Değerler Eğitimi (Seçmeli) 4 2 2 3 4
SÖ1823 Eğitimde Motivasyon (Seçmeli) 1 2 3 5 4
SÖ1824 MaxQda ile Nitel Analizde Üst Düzey Uygulamalar (Seçmeli) 5 3 5 5 5 3 3 4 5 3
SÖ1825 Yazılı ve Sözlü Anlatım Beceri Kazandırma Teknikleri (Seçmeli) 2 2 3 3 1
SÖ1827 Sosyal Bilimlerde Karma Yöntem Araştırmaları (Seçmeli) 5 5 5 5 5 5 2 1 3 1 2 2
SÖ1829 İlkokulda Matematiksel Modelleme (Seçmeli) 5 5 4 5
SÖ1800 Tez Çalışması (Zorunlu) 5 5 5 5 5 5
SÖ1805 İleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Zorunlu) 5 4 3 2 1
SÖ1815 Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri (Zorunlu) 5 3 5 5 1 5 5 3 3 1 2 3 1 2 2
SÖ1826 Eğitimde Üst Düzey İstatistik Uygulamaları (Zorunlu) 5 5 5 4 4 5 5 4 3 2 3 5
SÖ800 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 5 5 5 5
SÖS800 Seminer (Z) (Zorunlu) 5 5 5 5 5 5


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplinlerle ilişki kurar.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üretir.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir makale yayınlar.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ya da takım olarak çalışır.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.