Ekonometri

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
IEM1800 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
IEM1801 Ekonometri Teorisi I 4-0 8 4 Zorunlu
IEM1T801 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
IEM842 Ekonometride Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik 4-0 6 4 Zorunlu
IEM1802 Ekonometri Teorisi II 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1803 Dinamik Ekonometrik Modeller I 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1804 Dinamik Ekonometrik Modeller II 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1805 Panel Veri Analizi I 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1806 Panel Veri Analizi II 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1808 Doğrusal Olmayan Modeller 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1809 Çok Değişkenli İstatistiksel Analız I 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1810 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz II 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1812 Statik Karar Modelleri 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1813 Dinamik Karar Modelleri 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1814 Oyun Teorisi 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1815 İstatistiksel Analiz I 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1816 İstatistiksel Analiz II 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1817 Mikroekonometri I 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1818 Mikroekonometri II 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1819 Makroekonometri I 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1820 Makroekonometri II 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1821 Dinamik Panel Data Modelleri I 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1822 Dinamik Panel Data Modelleri II 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1823 Dinamik Stokastik Genel Denge Modelleri I 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1824 Kestrim Kuramı 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1825 Optimizasyon Teorisi 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1826 Stokastik Modeller 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1828 Dinamik Stokastik Genel Denge Modelleri II 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1829 Matris Kuramı 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1830 Olasılık Kuramı 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1831 Uygulamalı Yöneylem Araştırması I 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1832 Uygulamalı Yöneylem Araştırması II 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1833 Olasılık Teorisi ve Matematiksel İstatistik I 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1834 Olasılık Teorisi ve Matematiksel İstatistik II 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1835 Matematiksel İktisat I 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1836 Matematiksel İktisat II 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1837 Asimptotik Teori I 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1838 Asimptotik Teori II 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1839 İleri İstatistiksel Yöntemler 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1840 Regresyon Teorisi ve Yöntemler 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1841 Olasılık Teorisi ve Matematiksel İstatistik 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1842 Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1844 İleri İstatistiksel Veri Analizi 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1845 Uygulamalı Zaman Serisi Modelleri I 4-0 8 4 Seçmeli
IEM1846 Uygulamalı Zaman Serisi Modelleri II 4-0 8 4 Seçmeli