Felsefe Grubu Eğitimi (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
FEL1700 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
FEL1701 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
FEL701 Uygulamalı Araştırma Metot ve Teknikleri 3-0 6 3 Zorunlu
FEL702 Nitel Sosyal Araştırma 3-0 6 3 Zorunlu
FEL717 Bilim Felsefesi ve Hermeneutik I 3-0 6 3 Zorunlu
FEL722 Bilim Felsefesi ve Hermeneutik II 3-0 6 3 Zorunlu
FEL736 Felsefede Diyalektik Tartışmaları 3-0 6 3 Zorunlu
FELH701 Felsefenin Temel Kavram ve Problemleri 3-0 7 0 Zorunlu
FELH702 Sosyolojinin Temel Kavram ve Kuramları 3-0 7 0 Zorunlu
FELH703 Psikolojinin Temel Kavram ve Kuramları 3-0 7 0 Zorunlu
FELH704 Sosyal Bilimlerde Yöntem ve İstatistik 3-0 7 0 Zorunlu
FELS700 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
FEL703 Çağdaş Sosyoloji Kuramları (S) 3-0 6 3 Seçmeli
FEL704 Tabakalaşma ve Azgelişmişlik Kuramları (S) 3-0 6 3 Seçmeli
FEL705 Sosyal Değişme ve Gelişme (S) 3-0 6 3 Seçmeli
FEL706 Çok-Kültürlülük ve Toplumsal Bütünleşme (S) 3-0 6 3 Seçmeli
FEL707 Göç ve Kimlik (S) 3-0 6 3 Seçmeli
FEL708 Sosyolojide Güncel Konular Seminerleri (S) 3-0 6 3 Seçmeli
FEL709 Kültürel ve Kültürlerarası Psikoloji (S) 3-0 6 3 Seçmeli
FEL710 Farklı Sosyokültürel Yapılar (S) 3-0 6 3 Seçmeli
FEL712 Sosyal Hareketler Sosyolojisi İncelemelerinde İleri Metodoloji (S) 3-0 6 3 Seçmeli
FEL716 Sosyal Psikolojide Güncel Konular (S) 3-0 6 3 Seçmeli
FEL718 Cinsiyet Rolleri (S) 3-0 6 3 Seçmeli
FEL719 Sanat Eserlerinde Felsefe Problemleri (S) 3-0 6 3 Seçmeli
FEL721 Eğitimin Felsefi Temelleri 3-0 6 3 Seçmeli
FEL723 Kültür Felsefesinin Problemleri 3-0 6 3 Seçmeli
FEL724 İnsan Felsefesinin Problemleri (S) 3-0 6 3 Seçmeli
FEL725 Felsefe Metinleri I 3-0 6 3 Seçmeli
FEL726 Düşünce Tarihinde Ütopyalar (S) 3-0 6 3 Seçmeli
FEL727 Felsefe ve Edebiyat I 3-0 6 3 Seçmeli
FEL728 Cumhuriyet Döneminde Felsefe 3-0 6 3 Seçmeli
FEL729 Aydınlanma Felsefesi 3-0 6 3 Seçmeli
FEL730 Felsefe Metinleri II 3-0 6 3 Seçmeli
FEL731 Fenomenoloji ve Varoluşçuluk 3-0 6 3 Seçmeli
FEL732 Felsefe ve Edebiyat II 3-0 6 3 Seçmeli
FEL733 Güncel Problemler ve Felsefe 3-0 6 3 Seçmeli
FEL734 Yapısalcılık ve Postyapısalcılık 3-0 6 3 Seçmeli