Felsefe ve Din Bilimleri (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
FDB1700 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
FDB1701 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
FDB1724 Kültür Sosyolojisi 3-0 6 3 Zorunlu
FDB1731 Din Psikolojisi Açısından Din ve Dindarlığın Tanımlanması 3-0 6 3 Zorunlu
FDB752 Osmanlı Düşüncesine Giriş 3-0 6 3 Zorunlu
FDB798 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemleri 3-0 6 3 Zorunlu
FDB1720 İslam Felsefesinde Ahlak Kuramları 3-3 6 3 Seçmeli
FDB1721 Sosyal Hareketlilik Tabakalaşma ve Din 3-0 6 3 Seçmeli
FDB1725 Gelişimsel Din Eğitimi 3-0 6 3 Seçmeli
FDB1727 Din İçerikli Çocuk Kitaplarının Pedagojisi 3-0 6 3 Seçmeli
FDB1729 Günümüz Din Psikolojisi Çalışmaları ve Modernizm Dindarlık İlişkisi 3-0 6 3 Seçmeli
FDB1733 Anlam Arayışı ve Din 3-0 6 3 Seçmeli
FDB1735 Nitel Araştırma Desenleri 3-0 6 3 Seçmeli
FDB701 Din Sosyolojisinin Tarihsel Gelişimi 3-0 6 3 Seçmeli
FDB703 İslam'ın Klasık Çağında Felsefe 3-3 6 3 Seçmeli
FDB704 Sosyoloji Tarihi ve Nazariyeler 3-0 6 3 Seçmeli
FDB705 Din Eğitimi Bilimi 3-0 6 3 Seçmeli
FDB706 Din Sosyolojisinde Kaynak Metinler 3-0 6 3 Seçmeli
FDB708 Klasik Dönem İslam Felsefesi Tarihi 3-3 6 3 Seçmeli
FDB717 Dini Coğrafya 3-0 6 3 Seçmeli
FDB721 Psikolojik Akımlar Açısından Din 3-0 6 3 Seçmeli
FDB722 Dini Yaşayışın Psikolojik Temelleri 3-0 6 3 Seçmeli
FDB724 Din Psikolojisinde Metot Meselesi 3-0 6 3 Seçmeli
FDB730 Kişilik ve Dinsel İnanış 3-0 6 3 Seçmeli
FDB732 Yetişkinlik ve Yaşlılık Dönemi Dindarlığı 3-0 6 3 Seçmeli
FDB733 Din Psikolojisinin Temel Sorunları 3-0 6 3 Seçmeli
FDB734 Sosyal Psikolojik Açıdan Din ve Dindarlık 3-0 6 3 Seçmeli
FDB735 Dinsel Hayatın Boyutları ve Psiko-Sosyal Uyum 3-0 6 3 Seçmeli
FDB736 Dinsel Gruplar Arası İlişkiler 3-0 6 3 Seçmeli
FDB758 AB Ülkelerinde Din Öğretimi 3-0 6 3 Seçmeli
FDB781 Din Sosyolojisinin Problemleri 3-0 6 3 Seçmeli
FDB784 Çağdaş Dünyada Din ve Dindarlık 3-0 6 3 Seçmeli
FDB786 Dinler Tarihinin Problemleri 3-0 6 3 Seçmeli
FDB788 Hıristiyan Kiliselerinin Karşılaştırılması 3-0 6 3 Seçmeli
FDB790 Din Fenomenolojisine Giriş 3-0 6 3 Seçmeli
FDB792 Türk Dini Tarihi 3-0 6 3 Seçmeli
FDB795 Din Eğitiminin Uygulama Alanları 3-0 6 3 Seçmeli
FDB797 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri 3-0 6 3 Seçmeli