Su Ürünleri Yetiştiriciliği (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

Program Öğrenme Çıktıları ile Dersler Arasındaki İlişkiler

Ders PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12
SY001 İleri Balık Parazitolojisi (Seçmeli) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SY003 Balık Hastalıklarında Tanı Yöntemleri ve Laboratuar Teknikleri (Seçmeli) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SY008 Deniz Balıkları Hastalıkları (Seçmeli) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SY510 Deniz Balıklarında Altarnatif (yeni)Türlerin Yetiştiriciliği (Seçmeli) 3 4 5 5 4 3 4 3 5 4 2
SY511 Sıcak İklim Balıkları Yetiştiriciliğinde Uygulanan Yeni Yöntemler (Seçmeli) 3 3 3 4 2 4 2 5 5 4 5
SY512 Modern Yetiştiricilik Sistemleri (Seçmeli) 5 4 5 4 4 5 5 4 3 3 2
SY513 Su Ürünlerinde Pigmentasyon (Seçmeli) 3 3 2 3 3 4 2 2 2
SY514 Akvaryum Sistemleri ve Yönetimi (Seçmeli) 2 4 3 3 4 2 3 3
SY519 Anaç Stok Yönetimi (Seçmeli) 3 2 3 2 4 3 5 2 3 3
SY520 Su Ürünlerinde Histolojik Teknikler (Seçmeli) 4 5 2 3 3 4 4 2 3 3
SY523 Balık İmmünolojisine Giriş (Seçmeli) 4 4 3 3 3 2 2
SY524 Balık Hematolojisi (Seçmeli) 4 3 2 4 2 2 2 3
SY525 Su Ürünleri Kafeslerinin Yapısal Özellikleri (Seçmeli) 5 4 3 4 5 3 2 4 3 5 3
SY527 Balık Anesteziyolojisi (Seçmeli) 4 4 3 5 2 3 1 3 4 3 3 5
SY529 Balıklarda Stres Fizyolojisi (Seçmeli) 3 4 3 2 3 3 5
SY532 Balık Sindirim Fizyolojisi (Seçmeli) 2 2 3 2 3 2 2 2 2
SY533 Balıklarda Besin-bioenerjisi (Seçmeli) 2 1 3 3 2 2 2 2
SY534 Balık Besleme Stratejileri (Seçmeli) 2 1 2 1 2 2 2 2
SY535 Entegre Sistemlerin Yetiştiricilikte Kullanılması (Seçmeli) 1 1 2 1 2 2 2 2 2
SY536 Balık Besleme Çalışmalarının Dizaynı (Seçmeli) 3 2 2
SY537 Yem Hammaddeleri, Katkı Maddeleri ve Balık Yemlerinde Kullanımı (Seçmeli) 1 2 3 2 1
SY542 Balık Virolojisi (Seçmeli) 5 5 3 4 3 1 3 4 3 2 5
SY543 Balık Farmakolojisi (Seçmeli) 4 5 4 5 3 5 1 4 5 3 2 5
SY545 Kirliliğin Balık Fizyolojisine Etkileri (Seçmeli) 3 2 2 3 4 5 4
SY547 Balık Parazitleri Sağıltım Yöntemleri (Seçmeli) 5 5 4 5 3 5 1 5 4 3 2 4
SY548 Balıklarda Görülen Parazitik Kopepod Türleri ve Biyolojileri (Seçmeli) 5 5 4 5 3 4 1 3 5 3 2 5
SY551 Protozoan Balık Parazitlerinin Tür Teşisinde Kullanılan Yöntemler (Seçmeli) 5 5 3 5 4 5 1 4 5 3 2 5
SY554 Balık Parazitolojisinde Moleküler Teknikler (Seçmeli) 4 5 3 5 3 4 1 4 4 2 1 5
BYESY3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (Zorunlu) 5 4 3 4 3 5 3 3 2 3
BYESY4 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (Zorunlu) 3 2 2 3 3 2 2 3
SY0011 Bakteriyel Balık Hastalıkları (Zorunlu) 5 4 3 4 3 5 3 2 2
SY0013 Balık Hastalıklarında Kemoterapötiklere Alternatif Katkı Maddeleri (Zorunlu) 4 3 2 3 5 3 3 2 2
SY0014 Su Ürünlerinde Elektron Mikroskobisi Uygulamaları (Zorunlu) 4 3 5 2 4 3 2 3 2
SY0017 Anaç Besleme ve Kullanılan Yemler (Zorunlu) 1 2 2 3 3 3
SY0018 Larval Besleme ve Kullanılan Yemler (Zorunlu) 2 2 1 2 1 1
SY0019 Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Yağ Asitleri (Zorunlu) 3 3 4 3 4 2 2 2
SY0021 Balıklarda İmmünostimulant Kullanımı (Zorunlu) 4 2 4 4 3 3 4
SY0022 Balık Hastalıklarında İleri Profilaksi (Zorunlu) 4 2 3 5 3 2 2 3 2
SY0024 Balık Beslemede Vitamin ve Mineraller (Zorunlu) 3 5 3 3 3 2 3 3
SY005 BALIKLARDA BESLENMEYE BAĞLI HASTALIKLAR (Zorunlu) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SY006 BALIKLARDA FUNGAL HASTALIKLAR (Zorunlu) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
YLSÜ701 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 3 3 2 3 3 2 3
YLSÜ702 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 3 2 3 2 3 3 2 3
YLSÜS701 Seminer (Zorunlu) 3 3 3 2 1 2 3
YLSÜS702 Seminer (Zorunlu) 3 2 2 2 1 2 3
YLSÜT701 Tez Çalışması (Zorunlu) 3 2 4 2 3 2 1 3
YLSÜT702 Tez Çalışması (Zorunlu) 2 2 2 3 1 3 2 3


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır.
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır.