Su Ürünleri Temel Bilimler (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BYEST3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
BYEST4 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
ST0024 Sucul Ekonomik Omurgasızlar 2-2 6 3 Zorunlu
ST0026 Tehlikeli ve Zehirli Balıklar 3-0 6 3 Zorunlu
ST0030 Uygulamalı Numerik Ekoloji-1 2-2 6 3 Zorunlu
ST0032 Su Ürünlerinde İstatistiksel Analiz Yöntemleri-II 4-2 6 5 Zorunlu
ST0034 Bayesyen Yaklaşım 4-2 6 5 Zorunlu
ST0053 R Ortamında veri Görselleştirme ve Grafik Hazırlama 2-2 6 3 Zorunlu
ST0055 Su Ürünlerinde İstatistiksel Analiz Yöntemleri-1 4-2 6 5 Zorunlu
ST0057 Mikroplastik Kirliliği ve Araştırma Yöntemleri 4-2 6 5 Zorunlu
YLST701 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLST702 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLSTS701 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLSTS702 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLSTT701 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
YLSTT702 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
ST001 Sucul Kaplumbağaların Biyolojisi 2-0 6 2 Seçmeli
ST0028 Türkiye Kıyıları 3-0 6 3 Seçmeli
ST0031 Akdeniz Ekzotik Faunası 3-0 6 3 Seçmeli
ST0033 Su Altı Dalış Tekniği 3-0 6 3 Seçmeli
ST0035 Çevre Sorunlarına Bağlı Balık Ölümleri 3-0 6 3 Seçmeli
ST0036 R Ortamında Haritalama Uygulamaları 2-2 6 3 Seçmeli
ST0037 Su Örneği Alma ve Analiz yöntemleri 3-0 6 3 Seçmeli
ST0038 İhtiyoplankton Ekolojisine Giriş 2-1 6 2.5 Seçmeli
ST0043 İleri Omurgasızlar Zooljisi 2-2 6 3 Seçmeli
ST0045 Türkiye Balıkcılığı ve Sorunları 3-0 6 3 Seçmeli
ST0047 Ekonomik Öneme Sahip İç Su Balıkları 3-0 6 3 Seçmeli
ST0049 Endemik ve İstilacı İç Su Balıkları 3-0 6 3 Seçmeli
ST005 Denizel Kemikli Balıklar ve Biyoekolojileri 3-0 6 3 Seçmeli
ST0059 Akdeniz İhtiyoplanktonu 2-2 6 3 Seçmeli
ST008 Denizel Zooplankton 3-0 6 3 Seçmeli
ST010 Alglerin Ticari Uygulamaları 2-2 6 3 Seçmeli
ST011 Su Ürünleri için Moleküler Büyolojik Yöntemler 3-0 6 3 Seçmeli
ST012 Balık Geçitleri 3-0 6 3 Seçmeli
ST014 Denizel Alglerden Yararlanma Olanakları 2-2 6 3 Seçmeli
ST021 Laboratuar Ortamında Mikroalg Kültürü 2-2 6 3 Seçmeli
ST502 Fotobiyoreaktörlerde Alg Üretimi 2-2 6 3 Seçmeli
ST508 Türkiye Gölleri 3-0 6 3 Seçmeli
ST516 Su Omurgalıları Karşılaştırmalı Anatomisi 3-0 6 3 Seçmeli
ST523 Su Kirliliğinde Biyodeneyler 3-0 6 3 Seçmeli
ST526 Denizel Algler 2-2 6 3 Seçmeli
ST527 Planktonda Nicel Analizler ve Biyomas Tahmin Yöntemleri 3-0 6 3 Seçmeli
ST532 İç Su Alg Ekolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
ST539 Kıyısal ve Sulak Alan Ekosistemleri 3-0 6 3 Seçmeli
ST540 Denizel Bentoz 4-0 6 4 Seçmeli
ST541 Denizel Yumuşakçalar 3-0 6 3 Seçmeli
ST544 Balık Genetiği 3-0 6 3 Seçmeli