Sanat ve Tasarım (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
STA1700 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
STA700 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
STA707 Çağdaş Sanat I 3-0 6 3 Zorunlu
STA708 Çağdaş Sanat II 3-0 6 3 Zorunlu
STA790 İleri Desen, Renk Araştırması ve Stüdyo Uygulamaları II 3-0 6 3 Zorunlu
STA795 Sembollerin Dili 3-0 6 3 Zorunlu
STAS700 Seminer 4-0 6 0 Zorunlu
STA1701 Yazı Karakteri Tasarımı I 3-0 6 3 Seçmeli
STA1702 Yazı Karakteri Tasarımı II 3-0 6 3 Seçmeli
STA1703 Sanat Eğitiminde Görsel Algı ve Tasarım İlkeleri 3-0 6 3 Seçmeli
STA1704 Grafik Tasarım ve Kavramsal Sanat 3-0 6 3 Seçmeli
STA1705 Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür I 3-0 6 3 Seçmeli
STA1706 Kültür ve Tasarım İlişkisi 3-0 6 3 Seçmeli
STA1708 Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür II 3-0 6 3 Seçmeli
STA703 Heykel Atölye I 3-0 6 3 Seçmeli
STA704 Heykel Atölye II 3-0 6 3 Seçmeli
STA705 Heykel ve Çevre I 3-0 6 3 Seçmeli
STA706 Heykel ve Çevre II 3-0 6 3 Seçmeli
STA711 Ambalaj Grafiği 3-0 6 3 Seçmeli
STA713 Grafik Atölye I 3-0 6 3 Seçmeli
STA714 Grafik Atölye II 3-0 6 3 Seçmeli
STA715 Çağdaş Kumaş Tarasımında Ürün Geliştirme I 3-0 6 3 Seçmeli
STA716 Çağdaş Kumaş Tasarımında Ürün Geliştirme II 3-0 6 3 Seçmeli
STA720 Seramik Atölye II 3-0 6 3 Seçmeli
STA721 Desen I 3-0 6 3 Seçmeli
STA722 Desen II 3-0 6 3 Seçmeli
STA723 Resim I 3-0 6 3 Seçmeli
STA724 Resim II 3-0 6 3 Seçmeli
STA725 Reklam Grafiği 3-0 6 3 Seçmeli
STA726 Tipografi II 3-0 6 3 Seçmeli
STA730 Desen II 3-0 6 3 Seçmeli
STA731 Form ve Kompozisyon I 3-0 6 3 Seçmeli
STA732 Form ve Kompozisyon II 3-3 6 3 Seçmeli
STA734 Yayın Grafiği 3-0 6 3 Seçmeli
STA735 Mekan Tasarım İlkeleri 3-0 6 3 Seçmeli
STA736 Mekan Tasarım İlke ve Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
STA737 Çağdaş İç Mekan Problemleri ve Analizi I 3-0 6 3 Seçmeli
STA738 Çağdaş İç Mekan Problemleri ve Analizi II 3-0 6 3 Seçmeli
STA739 Yeniden İşlevlendirilecek Olan Tarihi Yapılarda İç Mekan Müdahaleleri 3-0 6 3 Seçmeli
STA740 Mekanda Yeniden İşlevlendirme 3-0 6 3 Seçmeli
STA741 Çağdaş İç Mekan Düzenlemeleri 3-0 6 3 Seçmeli
STA742 Ahşap Prefabrike Sistemler 3-0 6 3 Seçmeli
STA743 Yapı Biyolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
STA744 Yapıda Korozyon 3-0 6 3 Seçmeli
STA745 Yüzey Kaplamaları 3-0 6 3 Seçmeli
STA746 Yapı Kabuğunda Isısal Sorunlar ve Isı Korunumu 3-0 6 3 Seçmeli
STA747 Sanat Eseri Analiz Yöntemleri I 3-0 6 3 Seçmeli
STA748 Sanat Eseri Analiz Yöntemleri II 3-0 6 3 Seçmeli
STA750 Görsel Okuryazarlık II 3-0 6 3 Seçmeli
STA751 Endüstriyel Seramik Hammaddeleri 3-0 6 3 Seçmeli
STA753 Tipografi I 3-0 6 3 Seçmeli
STA754 Seramik Teknolojisi Araştırmaları 3-0 6 3 Seçmeli
STA755 Mobilyanın Biçimlenişinde Yenilikçi Tarasım Araştırmaları 3-0 6 3 Seçmeli
STA756 Mobilya Tasarımında Yaratıcılık ve Yeni Eğilimler 3-0 6 3 Seçmeli
STA758 Sanat Tasarım ve Görsel Kültür II 3-3 6 3 Seçmeli
STA760 Seramik Teknoloji Tasarımı II 3-0 6 3 Seçmeli
STA762 Kültür, Kimlik ve İletişim Tartışmaları II 3-3 6 3 Seçmeli
STA763 Kültür, Kimlik ve İletişim Tartışmaları I 3-0 6 3 Seçmeli
STA765 Dokuma Atölye 0-0 6 3 Seçmeli
STA766 Deneysel Kumaş Tasarımı 3-0 6 3 Seçmeli
STA767 Cam Üretim Teknolojisi ve Uygulaması I 0-0 6 3 Seçmeli
STA768 Cam Üretim Teknolojisi ve Uygulaması II 3-0 6 3 Seçmeli
STA769 Tekstil ve Moda Tasarımı Proje 3-0 6 3 Seçmeli
STA771 Teknik Camlar ve Uygulama Alanları 3-0 6 3 Seçmeli
STA772 Koleksiyon Tasarımı Proje 3-0 6 3 Seçmeli
STA775 Teknik İngilizce 3-0 6 3 Seçmeli
STA776 Tasarım Atölyesi II 3-0 6 3 Seçmeli
STA777 Tasarım Atölyesi I 3-0 6 3 Seçmeli
STA789 İleri Desen, Renk Araştırması ve Stüdyo Uygulamaları I 3-0 6 3 Seçmeli
STA793 Tasarımda Yaratıcı Görselleştirme 3-0 6 3 Seçmeli
STA796 Stil ve İmaj 3-0 6 3 Seçmeli
STA797 İllüstrasyon Teknikleri I 3-0 6 3 Seçmeli
STA798 İllüstrasyon Teknikleri II 3-0 6 3 Seçmeli