Biyoloji (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BY0025 Su Mikrobiyolojisi 3-0 6 3 Zorunlu
BY0035 Hayvanlarda Enzimlerin Kimyasal İnhibitörleri 2-0 6 2 Zorunlu
BY0037 English in Biology 1 4-0 6 4 Zorunlu
BY0039 Biyoenerjetik 3-0 6 3 Zorunlu
BY0040 Nöroendokronoloji 3-0 6 3 Zorunlu
BY0042 Oksidatif Stres ve Antioksidanlar 2-0 6 2 Zorunlu
BYEBY3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
BYEBY4 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
YLBY701 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLBY702 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLBYS701 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLBYS702 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLBYT701 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
YLBYT702 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
BY0032 Böcek Sindirim Fizyolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
BY019 Genetik ve Metabolik Hastalıklar 3-0 6 3 Seçmeli
BY028 Bitki Örneklerinin Teşhis ve Herbaryum Teknikleri 4-0 6 4 Seçmeli
BY030 Hücre Döngüsü ve Kanserin Genetik Temeli 3-0 6 3 Seçmeli
BY500 Mikrobial Ekoloji 3-0 6 3 Seçmeli
BY504 İleri Hücre Fizyolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
BY527 Böcek Sentetik Besinleri ve Hazırlama Teknikleri 2-2 6 3 Seçmeli
BY551 Böceklerde Üreme Fizyolojisi 2-0 6 2 Seçmeli
BY572 Water Pollution and Fish Physiology 3-0 6 3 Seçmeli
BY573 Metals and Their Compounds in the Enviroment 3-0 6 3 Seçmeli
BY574 Toxic Effects of Metals and Pesticides on Animals 3-0 6 3 Seçmeli
BY576 Sucul Ekosistemlerde Ağır Metallerin Etkileri 3-0 6 3 Seçmeli
BY586 Böceklerde Protein Metabolizması 3-0 6 3 Seçmeli
BY588 Bakteri Genetiği 3-0 6 3 Seçmeli
BY593 Mikrobiyoloji Laboratuvar Teknikleri 3-0 6 3 Seçmeli
BY599 Parazitoidlerde Parazit-Konak İlişkileri 3-0 6 3 Seçmeli
BY607 Bakteriyel Plazmidler 3-0 6 3 Seçmeli
BY611 DNA Klonlama ve Gen Kütüphanelerinin Hazırlanması 3-0 6 3 Seçmeli
BY614 Deniz Kirliliği 2-0 6 2 Seçmeli
BY619 Böceklerde Sindirim Metabolizması 2-0 6 2 Seçmeli
BY621 Türkiyenin Sulak Alan Bitkileri ve Vejetasyonu 3-0 6 3 Seçmeli
BY640 Parazitoid Böceklerin in vitro Kültürleri ve Beslenmeleri 2-0 6 2 Seçmeli
BY641 Endüstriyel Enzimler ve Kullanım Alanları 3-0 6 3 Seçmeli
BY653 Hayvansal Dokularda Mikropreparasyon Yöntemleri 2-2 6 3 Seçmeli
BY701 Ekotoksikoloji 3-0 6 3 Seçmeli
BY703 Tatlısu Ekolojisi 2-0 6 2 Seçmeli
BY707 PAGE Teknikleri 2-0 6 2 Seçmeli
BY709 Akdeniz Ekosistemlerinde Yangın Ekolojisi 3-1 6 3.5 Seçmeli
BY725 Mitokondrial DNA Hasarları ve Patogenezi 3-0 6 3 Seçmeli
BY726 Biyoteknolojiye Giriş 3-0 6 3 Seçmeli
BY732 Protein Metabolizması 2-0 6 2 Seçmeli
BY747 Oksidatif stres ve antioksidan savunma 2-0 6 2 Seçmeli
BY749 Pestisitler ve etki mekanizmaları 3-0 6 3 Seçmeli
BY754 Endüstriyel Biyoteknoloji 3-0 6 3 Seçmeli
BY758 İleri Biyokimya II 3-0 6 3 Seçmeli
BY777 İleri Biyokimya I 3-0 6 3 Seçmeli