Türk Dili ve Edebiyatı (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
TDE1700 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
TDE1701 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
TDE722 Türk Dili Tarihi II 2-0 6 2 Zorunlu
TDE765 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I (Z) 2-0 5 2 Zorunlu
TDE766 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Z) 2-0 5 2 Zorunlu
TDE778 Edebiyat ve Sanat Eğitiminde Drama II 3-0 5 3 Zorunlu
TDES700 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
TDE1769 Orhon Türkçesi 3-0 5 3 Seçmeli
TDE1770 Uygur Türkçesi 3-0 5 3 Seçmeli
TDE701 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları I 2-0 5 2 Seçmeli
TDE702 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları II 2-0 4 2 Seçmeli
TDE707 Türk Halk Edebiyatının Kaynakları I 2-0 5 2 Seçmeli
TDE708 Türk Halk Edebiyatının Kaynakları II 2-0 4 2 Seçmeli
TDE709 Yeni Türk Edebiyatı I 2-0 5 2 Seçmeli
TDE710 Yeni Türk Edebiyatı II 2-0 4 2 Seçmeli
TDE711 Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları I 2-0 5 2 Seçmeli
TDE712 Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları II 2-0 4 2 Seçmeli
TDE713 Türk Dilinin Kaynakları I 2-0 5 2 Seçmeli
TDE714 Türk Dilinin Kaynakları II 2-0 4 2 Seçmeli
TDE715 Eski Anadolu Türkçesi I 2-0 5 2 Seçmeli
TDE716 Eski Anadolu Türkçesi II 2-0 4 2 Seçmeli
TDE721 Türk Dili Tarihi I 2-0 5 2 Seçmeli
TDE723 16.yy. Mesnevileri 2-0 5 2 Seçmeli
TDE724 17.yy. Mesnevileri 2-0 4 2 Seçmeli
TDE729 Tanzimat Döneminde Roman I 2-0 5 2 Seçmeli
TDE730 Tanzimat Döneminde Roman II 2-0 4 2 Seçmeli
TDE731 Türk Halk Edebiyatı Anlatı Türleri I 2-0 5 2 Seçmeli
TDE732 Türk Halk Edb. Anlatı Türleri II 2-0 4 2 Seçmeli
TDE733 Dilbilimi I 2-0 5 2 Seçmeli
TDE734 Dilbilimi II 2-0 4 2 Seçmeli
TDE739 Osmanlı Türkçesi Metinleri I 2-0 5 2 Seçmeli
TDE740 Osmanlı Türkçesi Metinleri II 2-0 4 2 Seçmeli
TDE749 Tanzimattan Cumhuriyete Edebiyatımızda Eleştiri I 2-0 5 2 Seçmeli
TDE750 Tanzimattan Cumhuriyete Edebiyatımızda Eleştiri II 2-0 4 2 Seçmeli
TDE751 Divan Şiirinde Edebi Akımlar I 2-0 5 2 Seçmeli
TDE752 Divan Şiirinde Edebi Akımlar II 2-0 4 2 Seçmeli
TDE753 Eski Türk Edebiyatında Şerh I 2-0 5 2 Seçmeli
TDE754 Eski Türk Edebiyatında Şerh II 2-0 4 2 Seçmeli
TDE755 Azerice 2-0 5 2 Seçmeli
TDE756 Türkmence 2-0 4 2 Seçmeli
TDE757 Anadolu ve Rumeli Ağızları I 2-0 5 2 Seçmeli
TDE758 Anadolu ve Rumeli Ağızları II 2-0 4 2 Seçmeli
TDE759 Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri I 2-0 5 2 Seçmeli
TDE760 Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri II 2-0 4 2 Seçmeli
TDE761 Halkbilim Kuram ve Yöntemleri I 2-0 5 2 Seçmeli
TDE762 Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri II 2-0 4 2 Seçmeli
TDE763 Aşık Edebiyatı Metin Tahlilleri I 2-0 5 2 Seçmeli
TDE764 Aşık Edebiyatı Metin Tahlilleri II 2-0 5 2 Seçmeli
TDE767 Cumhuriyet Döneminde Eleştiri I 2-0 5 2 Seçmeli
TDE768 Cumhuriyet Döneminde Eleştiri II 2-0 4 2 Seçmeli
TDE771 Derlem Dilbilim I 2-0 5 2 Seçmeli
TDE772 Derlem Dilbilim II 2-0 5 2 Seçmeli
TDE773 Eski Türk Edebiyatında Belagat I 2-0 5 2 Seçmeli
TDE774 Eski Türk Edebiyatında Belagat II 2-0 5 2 Seçmeli
TDE775 Dil İlişkileri ve Türkçe I 2-0 5 2 Seçmeli
TDE776 Dil İlişkileri ve Türkçe II 2-0 5 2 Seçmeli
TDE777 Edebiyat ve Sanat Eğitiminde Drama I 3-0 5 3 Seçmeli