Biyoteknoloji (Tezli) (Disiplinlerarası)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BYEBT3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
BYEBT4 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
YLBT701 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLBT702 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLBTS701 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLBTS702 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLBTT701 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
YLBTT702 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
BT003 In Vitro Fidan Üretim Teknikleri 2-0 6 2 Seçmeli
BT005 Bitkilerde Katlanmış Haploid Üretimi 4-0 6 4 Seçmeli
BT0058 İnsan Biyokimyası II 2-2 6 3 Seçmeli
BT0064 Elektromanyetik Alanlar ve Tıpta Kullanılan Görüntüleme Yöntemleri 2-2 6 3 Seçmeli
BT0066 Biyolojik Yakıtlar 3-0 6 3 Seçmeli
BT007 Genel Mikrobiyoloji 2-0 6 2 Seçmeli
BT0070 Bitki Islahı ve Tohumculuğunda Biyoteknoloji Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
BT0080 Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Bakteriyel Biyoremediasyon 3-0 6 3 Seçmeli
BT0081 İnsan Biyokimyası-I 2-2 6 3 Seçmeli
BT0082 Endüstriyel Biyomalzemeler 3-0 6 3 Seçmeli
BT0087 Biyoteknolojide Biyofizik 3-0 6 3 Seçmeli
BT0089 Deney Hayvanlarında Hastalık Modelleri; Oluşturulması ve Uygulamaları 2-2 6 3 Seçmeli
BT0091 Yenilenebilir Enerji 3-0 6 3 Seçmeli
BT0092 Viral Zoonoz Enfeksiyonlar 4-0 6 4 Seçmeli
BT0094 Biyoteknolojide kullanılan hayvan modelleri ve fizyolojileri 4-0 6 4 Seçmeli
BT0096 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR), Optimizasyonu ve Sonuçlarının Görüntülenmesi 3-0 6 3 Seçmeli
BT0097 Temel Moleküler Biyoloji Tekniklerine Giriş-I 2-0 6 2 Seçmeli
BT0098 Genel Parazitoloji 3-0 6 3 Seçmeli
BT0100 Farmakogenetik ve Biyoteknoloji 3-0 6 3 Seçmeli
BT0102 Fitofarmakoloji ve holistik tedavi yaklaşımlarında biyoteknolojinin kullanımı 3-0 6 3 Seçmeli
BT0103 Balık Sağlığında Faj Terapisi 3-0 6 3 Seçmeli
BT0105 Moleküler Hücre Biyolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
BT0106 Farmasötik Nanoteknoloji 3-0 6 3 Seçmeli
BT0107 Biyosensörler 3-0 6 3 Seçmeli
BT0108 Mikrobiyolojide Kullanılan Besiyerleri ve Boyama Yöntemleri 3-0 6 3 Seçmeli
BT0109 Kanserde Sinyal İletimi 3-0 6 3 Seçmeli
BT0111 Protein Biyokimyasına Giriş 3-0 6 3 Seçmeli
BT0112 Hayvansal Kaynaklı Gıdalarda Nanoemulsion Uygulamaları 2-2 6 3 Seçmeli
BT0114 Gıda Kaynaklı Zoonozların Moleküler Tanısı II 2-2 6 3 Seçmeli
BT0115 Denizel Nutrasötikler ve Fonksiyonel Gıdalar 3-2 6 4 Seçmeli
BT0116 Bitkilerde Hastalıklara Moleküler Tepkiler 3-1 6 3.5 Seçmeli
BT0118 Bahçe Bitkilerinde in vitro Tekniklerinin Kullanımı 3-1 6 3.5 Seçmeli
BT0119 Hayvan Biyoteknolojisi ve Fizyolojisi 4-0 6 4 Seçmeli
BT0120 Bitki Virüs Hastalıklarının Yönetiminde Biyoteknoloji 3-0 6 3 Seçmeli
BT0127 Moleküler Farmakolojide In vitro ve In vivo Çalışmalar 3-0 6 3 Seçmeli
BT0129 Immunofarmakoloji ve Biyoteknoloji 3-0 6 3 Seçmeli
BT013 Amino Asit Biyokimyası I 2-2 6 3 Seçmeli
BT0139 Veteriner Mikrobiyolojide Biyoteknoloji Uygulamaları 2-2 6 3 Seçmeli
BT0141 Tek Tıp, Tek Sağlık Yaklaşımında Moleküler Bakteriyoloji 2-2 6 3 Seçmeli
BT0143 Gıda Kaynaklı Zoonozların Moleküler Tanısı I 2-2 6 3 Seçmeli
BT0145 Bitki-Patojen İnteraksiyonları ve Hastalık Dayanımı 3-1 6 3.5 Seçmeli
BT021 Böcek Sistematiğinde Moleküler Tekniklerinin Kullanımı 2-2 6 3 Seçmeli
BT022 Nanobiyoteknoloji 4-0 6 4 Seçmeli
BT023 Model Organizmalarda Biyokimyasal Toksikoloji 3-0 6 3 Seçmeli
BT025 Süt ve Süt Ürünleri Biyoteknolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
BT027 Balıklarda Ağır Metal Toksisitesi 2-2 6 3 Seçmeli
BT028 Biyopolimer Teknolojisi 4-0 6 4 Seçmeli
BT031 Ilıman İklim Meyvelerinde Zararlı Virüs ve Virüs Benzeri Hastalıkların Tanılanması 2-2 6 3 Seçmeli
BT033 Su Ürünleri İşlemede Nanoteknoloji Kullanımı 3-0 6 3 Seçmeli
BT035 Bitki Islahı ve Genetiğinde Güncel Uygulamalar 3-0 6 3 Seçmeli
BT036 Alabalık Hastalıklarında Moleküler Yöntemler 3-0 6 3 Seçmeli
BT037 Sağlıkta BiyoteknolojikGelişmeler 4-0 6 4 Seçmeli
BT043 Yenilenebilir Kaynaklardan Polimerler 4-0 6 4 Seçmeli
BT045 Moleküler Genetik Yöntemlerin Klinik Uygulamaları - I 3-0 6 4 Seçmeli
BT046 Moleküler Genetik Yöntemlerin Klinik Uygulamaları - II 3-2 6 4 Seçmeli
BT047 Balık Sağlığı Yönetimi 3-0 6 3 Seçmeli
BT050 Enzim İmmobilizasyonu ve İmmobilize Enzimler 3-0 6 3 Seçmeli
BT051 Moleküler Genetik Yöntemlerin Klinik Uygulamaları - I 3-2 6 4 Seçmeli
BT052 Mikroorganizmalarda Gen Klonlama 3-0 6 3 Seçmeli
BT053 Mikroalglerden Biyoyakıt Üretimi 2-2 6 3 Seçmeli
BT069 HAYVAN VİROLOJİSİ 4-0 6 4 Seçmeli
BT071 ANTİBIYOTİK DUYARLILIK YÖNTEMLERI 4-0 6 4 Seçmeli
BT073 Biyokataliz 3-0 6 3 Seçmeli
BT075 Hayvansal Biyoteknolojide Laboratuvar Uygulamaları 2-2 6 3 Seçmeli
BT077 Hayvansal Dokularda İmmunohistokimyasal ve İmmunositokimyasal Tekniklerin Uygulanması 2-2 6 3 Seçmeli
BT503 Madencilikte Biyoteknoloji 3-0 6 3 Seçmeli
BT505 Gen Klonlamanın Temel Prensipleri 2-0 6 2 Seçmeli
BT507 Mikrodizilerin İstatistik Analizi 3-0 6 3 Seçmeli
BT508 Python ile Biyoinformatik Yazılım Geliştirme 4-0 6 4 Seçmeli
BT510 Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Uygulamaları 2-0 6 2 Seçmeli
BT513 Tarla Bitkilerinde Biyoteknloji 2-0 6 2 Seçmeli
BT514 Bitkilerde Genetik Mühendisliği Uygulamaları ve Biyogüvenlik 2-2 6 3 Seçmeli
BT516 Çevre Biyoteknolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
BT517 Bitki Doku Kültürleri 3-0 6 3 Seçmeli
BT519 Rekombinant DNA Teknolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
BT521 Bitki Virüs Hastalıklarının Moleküler Biyolojisi 2-2 6 3 Seçmeli
BT523 Çevre Biyoprosesleri 3-0 6 3 Seçmeli
BT525 Algal Biyoteknoloji 2-2 6 3 Seçmeli
BT527 Gıda Enzimolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
BT530 Gıda Güvenliği ve Gıda Güvenliğinde Kullanılan Biyoteknolojik Yöntemler 3-0 6 3 Seçmeli
BT532 Biyoteknolojide Tekrarlanan Ölçümlü Deneme Planları 3-0 6 3 Seçmeli
BT534 Aroma Maddeleri Biyosentezi 3-0 6 3 Seçmeli
BT538 Biyoteknolojide Etik ve Biyogüvenlik 2-0 6 2 Seçmeli
BT541 Kanser Tanı ve Tedavisinde Biyoteknolojinin Yeri 2-0 6 2 Seçmeli
BT550 Gıda Biyoteknolojisi 2-0 6 2 Seçmeli
BT554 Biyogirişimcilik 3-0 6 3 Seçmeli
BT556 Sağlık Endüstrisinde Mikrobiyal Biyoteknoloji 3-0 6 3 Seçmeli
BT557 Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Gıda Sanayisi 2-0 6 2 Seçmeli
BT564 Biyoaktif Moleküllerde Yapı Aydınlatma Yöntemleri 4-0 8 4 Seçmeli
BT565 Balık Genetiği ve Islahı 3-0 6 3 Seçmeli
BT566 Biyoanalitik Teknikler 3-0 6 3 Seçmeli
BT567 İlaç Geliştirme ve Biyoaktif Molekül Sentezi 4-0 8 4 Seçmeli
BT569 İlaç Analizleri 3-0 6 3 Seçmeli