İslam Tarihi ve Sanatları (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
İTS1701 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
İTS720 Müslüman Türk Devletleri Tarihi 3-0 6 3 Zorunlu
İTS735 Emeviler ve Abbasiler Dönemi İslam Kültür ve Medeniyet 3-0 6 3 Zorunlu
İTS737 Abbasi Tarihi 3-0 6 3 Zorunlu
İTS741 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Etik I(Z) 3-0 6 3 Zorunlu
İTS742 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Etik II (Z) 3-0 6 3 Zorunlu
İTS1700 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Seçmeli
İTS701 İlk Dönem İslam Tarihi I 3-0 6 3 Seçmeli
İTS702 İlk Dönem İslam Tarihi II 3-0 6 3 Seçmeli
İTS705 Türk-İslam Edebiyatı Metin Çözümlemeleri I 3-0 6 3 Seçmeli
İTS706 Türk-İslam Edebiyatı Metin Çözümlemeleri II 3-0 6 3 Seçmeli
İTS707 İslam Tarihi Kaynakları I 3-0 6 3 Seçmeli
İTS708 İslam Tarihi Kaynakları II 3-0 6 3 Seçmeli
İTS711 Türk-İslam Edebiyatında Tür ve Şekil Bilgisi 3-0 6 3 Seçmeli
İTS712 Türk-İslam Edebiyatında Nesir 3-0 6 3 Seçmeli
İTS714 Şehir Tarihçiliği ve İslam Şehirleri 3-0 6 3 Seçmeli
İTS717 Edebi Sanatlar 3-0 6 3 Seçmeli
İTS718 Türk-İslam Edebiyatında Mesnevi Geleneği 3-0 6 3 Seçmeli
İTS719 Oryantalizm Metinleri 3-0 6 3 Seçmeli
İTS723 Metin Tamiri 3-0 6 3 Seçmeli
İTS724 Türk-İslam Edebiyatında Nazım 3-0 6 3 Seçmeli
İTS725 Tarihi Türk Lehçeleri I 3-0 6 3 Seçmeli
İTS726 Tarihi Türk Lehçeleri II 3-0 6 3 Seçmeli
İTS727 Osmanlı Mimarlığı 3-0 6 3 Seçmeli
İTS728 Seyahatnamelerde Anadolu Türk Kentleri 3-0 6 3 Seçmeli
İTS733 İslam`da Bilim Tarihi 3-0 6 3 Seçmeli
İTS734 Türk-İslam Edebiyatında Ahenk Unsurları 3-0 6 3 Seçmeli
İTS739 İslam Tarihi Klasik Metinleri I 3-0 6 3 Seçmeli
İTS740 İslam Tarihi Klasik Metinleri II 3-0 6 3 Seçmeli
İTSS700 Seminer 0-0 6 0 Seçmeli